Tekniikan Edistämissäätiön apurahat haussa

Säätiö haluaa erityisesti kannustaa jatko-opiskelijoiden ja post doc tutkijoiden pitkäaikaista työskentelyä ulkomailla. Säätiö jakaa kannustus-, kokovuosi- ja osavuosiapurahoja lähinnä jatko-opiskelijoille.

Kokovuosiapurahan suuruus on enintään 18 000 €. Ulkomailla työskentelevälle voidaan lisäksi hakemuksesta korvata matkakuluja, lukukausimaksuja ym. vastaavia kuluja. Kokovuosiapurahan saajalta edellytetään kokopäivätoimista tutkimustyötä ja vakuutusta, että hänellä ei ole muuta tuloa tutkimusajalta.

Säätiö ottaa huomioon myöntämissään apurahoissa apurahansaajien sosiaaliturvaa koskevat uudet säännökset.

Perusopiskelija-apurahoja on jaettavissa vain Teknillisen korkeakoulun kemian tekniikan osastolla sekä Åbo Akademin kemiallis-teknillisellä osastolla opiskeleville tekniikan ylioppilaille. Lisäksi Gasum Oy:n maakaasurahastosta voidaan myöntää apurahoja perusopintoihin liittyvien lopputöiden tekemiseen.

Hakemus tehdään TES-verkkopalvelun kautta säätiön hakulomakkeelle. Hakuohjeet ja linkki TES-verkkopalveluun on säätiön kotisivuilla osoitteessa http://www.kolumbus.fi/tes .

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella Tekniikan edistämissäätiö, c/o Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32 (Aleksanterinkatu 4), 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 13.2.2009, klo 15.00.

Tarkempia tietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Tapani Koivumäki, puh. 010 606 3722 tai sähköposti tapani.koivumaki@tem.fi .

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2009
Tekniikan edistämissäätiö – Stiftelsen för teknikens främjande
HallitusTakaisin edelliselle sivulle