Tekniikan Edistämissäätiön apurahat

Säätiö haluaa erityisesti kannustaa jatko-opiskelijoiden ja post doc tutkijoiden pitkäaikaista työskentelyä ulkomailla. Säätiö jakaa kannustus-, kokovuosi- ja osavuosiapurahoja lähinnä jatko-opiskelijoille.

Kokovuosiapurahan suuruus on enintään 15 000 €. Ulkomailla työskentelevälle voidaan lisäksi hakemuksesta korvata matkakuluja, lukukausimaksuja ym. vastaavia kuluja. Kokovuosiapurahan yhteydessä myönnetään erillinen määräraha sosiaali- ja eläketurvan hankkimiseen. Kokovuosiapurahan saajalta edellytetään kokopäivätoimista tutkimustyötä ja vakuutusta, että hänellä ei ole muuta tuloa tutkimusajalta.

Perusopiskelija-apurahoja on jaettavissa vain Teknillisen korkeakoulun kemian tekniikan osastolla sekä Åbo Akademin kemiallis-teknillisellä osastolla opiskeleville tekniikan ylioppilaille. Lisäksi Gasum Oy:n maakaasurahastosta voidaan myöntää apurahoja perusopintoihin liittyvien lopputöiden tekemiseen.

Hakemus tehdään TES-verkkopalvelun kautta säätiön hakulomakkeelle. Hakuohjeet ja linkki TES-verkkopalveluun on säätiön kotisivuilla osoitteessa www.kolumbus.fi/tes. Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella
Tekniikan edistämissäätiö,
c/o Työ- ja elinkeinoministeriö, PL 32 (Aleksanterinkatu 4),
00023 Valtioneuvosto
Hakemuksen on oltava perillä viimeistään 15.2.2008, klo 15.00.

Tarkempia tietoja apurahoista antaa säätiön asiamies Tapani Koivumäki,
puh. 010 606 3722 tai sähköposti tapani.koivumaki@tem.fi

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2008
Tekniikan edistämissäätiö – Stiftelsen för teknikens främjande
HallitusTakaisin edelliselle sivulle