Teknologian kehittäjästä innovaatiotoiminnan laaja-alaiseksi vaikuttajaksi

1980-luvun alussa Suomen hallitus näki että, teknologiahallinnon kehittämistä oli syytä tehostaa. Tähän ajatukseen yhtyivät niin elinkeinoelämä kuin työmarkkinajärjestötkin. Niinpä 1983 perustettiin Tekes – teknologian kehittämiskeskus turvaamaan suomalaisten hyvinvointia.

Tekesin pääjohtajan Veli-Pekka Saarnivaaran mukaan yksi Tekesin keskeisistä tehtävistä alusta lähtien on ollut luoda tiivis ja toimiva yhteistyö teollisuuden ja tutkimusyhteisöjen välille.

Tekesin verkottaminen on ollut kansainvälistä. Saarnivaaran mukaan Suomi on tänä päivänä haluttu yhteistyökumppani: ”Tekesissä, kuten varmasti muissakin organisaatioissa, käy säännöllisesti kansainvälisiä ryhmiä pyytämässä kolmea asiaa: konsultointiapua innovaatiojärjestelmän kehittämisessä, benchmarking-tietoa oman organisaation kehittämisessä ja tutkimusyhteistyötä suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.”

Lue lisää Tekesin sivuiltaTakaisin edelliselle sivulle