Teolliset ratkaisut tuovat helpotusta korjausrakentamiseen

Tavoitteena nopeammat korjaukset, parempi laatu ja kustannussäästöt

1960‒70-lukujen lähiöt ja kerrostalot ovat tulleet korjausikään. Näiden alun perin teollisesti tuotettujen rakennusten korjaamiseen tarvitaan uudelleen teollisia ratkaisuja. Muutoin nyt välttämättömät energiakorjaukset uhkaavat jäädä kustannuspaineessa puolitiehen. Rakennusosien modularisointi ja tehdasvalmistus nopeuttavat tuotantoa, parantavat laatutasoa ja vähentävät kustannuksia.

1960- ja 1970-luvuilla rakennetut asuinkerrostalot ovat teknisesti vanhentumassa. Suuri määrä kerrostaloja ja kokonaisia lähiöitä on korjauksen tarpeessa. Kasvavat energiatehokkuus­vaatimukset ja päästöjen vähentäminen kiirehtivät mittavaa korjausurakkaa. Tekniset korjaukset ja laadun parantaminen ovat kuitenkin jo kustannuksiltaan niin suuria, että energiakorjaukset voivat helposti jäädä puolitiehen.

Korjausrakentaminen on perinteisesti ollut hyvin käsityövaltaista. Suurin osa töistä on tehty paikan päällä räätälöiden. Nyt edessä oleva urakka on kuitenkin niin mittava, että tästä ei selvitä ilman teollisen korjausrakentamisen ratkaisuja.

Sitra teetätti 2008-2011 Aalto-yliopistolla tutkimuksen, jossa teollisen korjausrakentamisen mahdollisuuksia tarkasteltiin useasta eri näkökulmasta. Tiedon lisäämisen ohella taustalla oli halu kannustaa kiinteistö- ja rakennusalaa korjausikään tulevien rakennusten energiakorjauksiin. Tuloksena syntyi kaikkiaan viisi julkaisua eri kustantajien kanssa. Tänään julkistetaan RIL:n ja Sitran opas Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa.

- Korjausrakentamiseen on tartuttava rivakasti ja lähdettävä kehittämään siihen teollisia ratkaisuja. Tämä on edellytys sille, että pääsisimme energiansäästötavoitteisiimme ja voisimme samalla parantaa 1960‒70-lukujen kerrostalojen asumismukavuutta, toteaa Sitran Energiaohjelman johtaja Jukka Noponen.

Teollisia ratkaisuja esitetään talotekniikkakorjauksiin, julkisivuihin, lisäkerroksiin, parvekkeisiin, kylpyhuoneisiin ja hissi- ja porrasratkaisuihin. Näistä pitää saada mahdollisimman pitkälle tehdasolosuhteissa esivalmistettuja. Nyt haetaan siis uusia vaihtoehtoja, tehokkuutta, modulaarisuutta ja standardointia.

- Meillä on jo hyviä merkkejä tarvittavasta teollisesta osaamisesta. Kysyntää löytyy kotimaasta ja vientimahdollisuuksia läheltä, Noponen toteaa.

Teollinen korjaus muuttaa rakentamisen prosesseja

Teollinen tuotanto muuttaa suunnittelua ja hankintamenettelyjä sekä kannustaa rakentamishankkeen osapuolten yhteistyöhön. Kaikella tavoitellaan nopeampia korjauksia, parempaa laatua ja kustannussäästöjä.

Tuoreen oppaan toinen kirjoittaja, tutkimushankkeen vetäjä Juha-Matti Junnonen Aalto-yliopistosta peräänkuuluttaa avoimuutta ja vaihtoehtojen tutkimista suunnitteluun, palvelujen hankintaan ja rakentamisen ratkaisujen hakemiseen. Erilaiset ratkaisut pitää saada kilpailemaan keskenään eikä niitä saa sitoa liiaksi etukäteen.

- Teolliset korjausrakentamisen ratkaisut vaativatkin nykyisistä urakkamalleista poikkeavaa lähestymistä. Tämä muuttaa sekä suunnittelua, urakan toteutusta että tuotannon hallintaa. Samalla se ohjaa rakentamishankkeen osapuolia tiiviimpään yhteistyöhön. Ja kun tieto kulkee, ovat asukkaatkin tyytyväisempiä korjausten toteuttamiseen, Junnonen toteaa.

Perinteisesti rakennushankkeessa on monta vaihetta: tarveselvitys, hankesuunnitteluvaihe, rakennussuunnitteluvaihe, rakentamisvaihe ja käyttöönottovaihe. Jotta teollisia ratkaisuja voidaan hyödyntää korjausrakentamisessa, on rakennushankkeen vaihejakoa muutettava: rakennussuunnitteluvaihe pitää jakaa yleissuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Tällöin tarjouspyynnöt pitäisi tehdä suunnitelmavaatimuksin eli tarjouksia pyytää toiminnallisilla ja esteettisillä vaatimuksilla.

Julkaisujen tiedot

TEOLLISET RATKAISUT KORJAUSRAKENTAMISESSA
Tuomo Lindstedt ja Juha-Matti Junnonen
RIL 258-2011
Sitran Selvityksiä 64 (2011)
ISBN: 978-951-758-539-2
ISSN: 0356-9403 (RIL)
ISSN 1796-7104 (Sitra, nid.)
ISSN 1796-7112 (Sitra, URL:http://www.sitra.fi)

TEOLLISTEN KORJAUSRAKENTAMISMENETELMIEN KONSEPTOINTI
Tuomo Lindstedt, Anni Kärki, Tuomo Palmu ja Juha-Matti Junnonen
Aalto-yliopiston julkaisusarja
TIEDE+TEKNOLOGIA 20/2011
ISBN: 978-952-60-4382-1
ISSN: 1799-4888

LISÄRAKENTAMINEN OSANA KORJAUSRAKENTAMISHANKETTA
Sanna Lukkarinen, Anni Kärki, Arto Saari ja Juha-Matti Junnonen Ympäristöministeriön raportteja 27/2011
ISBN: 878-952-3931-4
ISSN: 1796-170X

ENERGIATEHOKAS ASUINKERROSTALOJEN TALOTEKNIIKKAKORJAUS
Tuomo Jaakkola, Tuomo Lindstedt ja Juha-Matti Junnonen Suomen Rakennusmedia Oy (2010)
ISBN: 978-952-5785-50-0

ENERGIATEHOKKAAT JA TEOLLISET KORJAUSRAKENTAMISRATKAISUT SUOMESSA JA KANSAINVÄLISESTI
Tuomo Lindstedt ja Juha-Matti Junnonen
Sitran selvityksiä 11 (2009)
ISBN: 978-951-563-693-5
ISSN: 1796-7112Takaisin edelliselle sivulle