Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen massastabiloinnissa sai GeoTeko -tunnustuspalkinnon

Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen jakaman GeoTeko –tunnustuspalkinnon sai Teollisuuden sivutuotteiden hyödyntäminen massastabiloinnissa. Valinnan kolmen finalistin joukosta teki SGY:n hallituksen nimeämä kunniatuomari, joka oli tänä vuonna Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen.

Raumalla UPM:n ja Botnian alueella tehdään uutta kenttärakennetta Sampaanalanlahdesta hyödyntäen maksimaalisesti metsäintegraattien jäte- ja sivutuotevirtoja. Pohjanvahvistustekniikkana käytetään massastabilointia, jossa hyödynnetään sideaineena kuivaa lentotuhkaa yhdessä sementtikomponentin kanssa. Ennen massastabilointia on runkoainesta parannettu käyttäen tehokkaasti erilaisia teollisuuden sivutuotteita kuten meesaa, kaoliinia ja erilaisia tuhkajakeita. Kaikki ovat peräisin viereisiltä metsäintegraateilta. Projektissa ylijäämämassat hyödynnetään niiden syntypaikoilla sekä samalla tehdään rakentamiskelvoton maa rakennuskelpoiseksi taloudellisesti ja ekologisesti.

”Uusiomateriaalien systemaattinen hyödyntäminen pitäisi kaikissa hankkeissa olla se suositeltavin ratkaisu. Tässä hankkeessa on pystytty käyttämään useita erilaisia teollisuuden sivutuotteita ja jätteitä. Aina on pyrittävä käyttämään mahdollisimman vähän hankkeen ulkopuolelta tuotavia puhtaita ja arvokkaita luonnonmaita. Stabiloinnin etuna on myös maarakennustyön kuljetusten oleellinen vähentäminen. ”, Ruohonen perustelee valintaansa.

Tunnustuspalkinnon saaneen hankkeen nimi on SaKe-projektiSampaanalanlahden täyttö, allas A ja kohteen rakennuttaja on Rauman Biovoima Oy sekä UPM-Kymmene Oyj Rauma. Geoteknisestä suunnittelusta on vastannut Ramboll Finland Oy ja urakoitsijana on toiminut Lemminkäinen Infra Oy.

GeoTeko –tunnustuspalkinto jaettiin nyt toista kertaa. Palkinto luovutettiin Maarakennuspäivillä 26.9.2013.Takaisin edelliselle sivulle