Teollisuustilojen uusi akustinen suunnitteluohje on ilmestynyt

Teollisuustiloissa meluntorjunta ja tilojen ääneneristys ovat terveellisen ja turvallisen työympäristön vaativimpia osa-alueita. RILin uuden ohjeen RIL 243-4-2011 Rakennusten akustinen suunnittelu - Teollisuustilat" ensisijaisena tavoitteena on esittää keinoja, miten melun aiheuttamat haitat voidaan minimoida. Tilojen akustisen laadun parantamisella edistetään työympäristötyytyväisyyttä, hyvinvointia ja työssä suoriutumista.

Uusi julkaisu palvelee teollisuustilojen uudisrakentamista ja korjaamista siten, että tilojen akustiset tavoitteet pystytään sekä määrittelemään että saavuttamaan. Akustiikka kattaa ohjeessa ääneneristyksen, huoneakustiikan ja meluntorjunnan.

Ohjeen käyttäjiä ovat tuotantotilojen omistajat sekä tuotannon vastuu – ja työsuojeluhenkilöstö. Käyttäjiä ovat myös uudisrakennus- ja korjaushankkeen eri osapuolet, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja, omistaja), suunnittelijat (arkkitehti, akustinen suunnittelija, rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija), toteuttajat sekä rakennusvalvonta- ja työsuojeluviranomaiset.

Julkaisu käsittelee melun vaikutuksia työntekijöihin, meluntorjuntaa sisätiloissa, tilakohtaisia suunnitteluratkaisuja, ympäristömelun torjuntaa sekä esittää esimerkkejä meluntorjuntaratkaisuista. Ohjeessa kuvataan myös meluntorjuntaa sisältävien lakien, määräysten ja yleisten ohjeiden käyttöä sekä opastetaan akustiikkaa (erityisesti mittauksia) koskevien standardien (SFS, SFS-EN, ISO ym.) käytössä.

Ohjeen on kirjoittanut dosentti, tekn.tri Valtteri Hongisto. Julkaisun laadinta on Työsuojelurahaston rahoittama.

Uusi ohje on osa RILin julkaisusarjaa Rakennusten akustinen suunnittelu, jonka muut osat

  • RIL 243-1-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu. Akustiikan perusteet
  • RIL 243-2-2007 Rakennusten akustinen suunnittelu. Oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot
  • RIL 243-3-2008 Rakennusten akustinen suunnittelu.Toimistot


Takaisin edelliselle sivulle