Tie paikallaan - katu kohdallaan 2008 -kilpailu käynnistyy

Kilpailu järjestetään kolmen vuoden välein. Ensimmäisellä kerralla vuonna 1999 voittajaksi arvioitiin maantien 317 parantaminen Asikkalassa. Seuraavalla kerralla parhaimmaksi arvioitiin maantien 5040 järjestelyt Kolin kylässä Lieksassa. Vuonna 2005 voittaja oli Jyväskylän kevyen liikenteen väylä Rantaraitti.

Kilpailu Tie paikallaan – Katu kohdallaan koskee kaikkia ajoneuvoille tai kevyelle liikenteelle tarkoitettuja teitä ja katuja. Kyseessä voi olla kokonaan uusi väylä, olemassa olevan väylän tai sen osan parantaminen tai uusi tapa ylläpitää olemassa olevaa väylää. Esimerkkeinä mainittakoon moottoritie, maantien parantaminen taajaman kohdalla, kevyen liikenteen väylä, kadun parantaminen, kävelykadun tekeminen ja yksityistien perusparantaminen. Uutuus tarkoittaa, että toimenpide on toteutettu edellisen kymmenen vuoden aikana.

Ehdotusten tekijöitä ei ole rajattu, vaan niitä voi jättää kunta, tiepiiri, tiekunta, muu yhteisö tai myös yksityinen henkilö.

Kilpailun arvostelulautakunnan puheenjohtajana toimii liikenneinsinööri Silja Siltala Suomen Kuntaliitosta sekä muina jäseninä opettava tutkija Jarkko Valtonen edustaen Suomen Tieyhdistystä, yli-insinööri Petteri Katajisto ympäristöministeriöstä, johtaja Outi Ryyppö Tiehallinnosta ja osastopäällikkö Raimo K. Saarinen edustaen Suomen Kuntatekniikan yhdistystä. Lautakunnan asiantuntijasihteeristön muodostavat arkkitehti Markku Axelsson Suomen Kuntaliitosta, arkkitehti Anders H.H. Jansson Tiehallinnosta ja dipl.ins. Jaakko Rahja Suomen Tieyhdistyksestä.

Arvostelulautakunta valitsee voittajan ja antaa mahdolliset kunniamaininnat. Kilpailukohteen arviointiperusteina pidetään kokonaisvaikutelmaa ja suhdetta maisemaan, toimivuutta ja turvallisuutta. Muita perusteita ovat omaleimaisuus ja innovaatiot sekä kohteen toteutus.

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa Suomen Tieyhdistykseen 16.6. mennessä. Tulokset julkistetaan Tampereella Väylät ja Liikenne 2008 -tapahtuman yhteydessä 8.10.2008.

Kilpailulomakkeen saa seuraavista paikoista:
Tiehallinto, Pasilan palvelupiste, Opastinsilta 12 A 2.krs., 00520 Helsinki, puh. 0204 22 11, www.tiehallinto.fi/tiepaikallaan
Suomen Kuntaliitto, www.kunnat.net/yty
Suomen Tieyhdistys, www.tieyhdistys.fi  


Takaisin edelliselle sivulle