TTY:n tukisäätiöön perustetaan rahasto rakennusalan opinnäytetöiden palkitsemiseksi

Nyt perustettava rahasto on tukisäätiön ensimmäinen rakennusalaa tukeva rahasto. TTY:n rehtori Markku Kivikoski pitää sen perustamista merkittävänä asiana. "Talonrakennus on tärkeä tekniikan ala, jonka kehittämisestä tulee huolehtia. Tunsin Tapani Tuomisen hyvin, ja rahaston perustaminen on hieno tapa kunnioittaa hänen muistoaan."

Diplomi-insinööri Tapani Tuominen (1954 - 2008) valmistui Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nyk. Tampereen teknillinen yliopisto) vuonna 1978. Tuominen työskenteli ansiokkaasti rakennusalan kehittämiseksi erikoisaloinaan puuelementtirakentaminen ja lämmöneristeet. Hän teki jatkuvasti tutkimus- ja kehitysyhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Tuominen toimi SPU Systems Oy:n toimitusjohtajana vuodet 1993 - 2005 ja sen jälkeen yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Vuonna 2007 hänet nimitettiin Tampereen teknillisen yliopiston kunniatohtoriksi.

Rakennetun ympäristön tiedekunnan dekaani Ralf Lindberg kuvaa Tuomisen uraa rakennusalalla upeaksi. "Hänelle ominaista oli pitkäjänteinen ja määrätietoinen yrityksen ja sen tuotteiden kehittäminen. Yhteistyö TTY:n kanssa oli hänelle tärkeää ja mieluista."
TTY:n tukisäätiö on Tampereen kauppakamarin ja sen jäsenyritysten perustama säätiö. Vuodesta 1987 lähtien se on tukenut saamillaan lahjoitusvaroilla TTY:n tutkimus- ja muuta toimintaa. Vuonna 2008 jaettu tuki oli noin 1,5 miljoonaa euroa.

Takaisin edelliselle sivulle