Tulevaisuuden kaupungit kasvavat maan alle

Tulevaisuuden kaupungit kasvavat maan alle -
World Tunnel Congress WTC 2011 kokoaa maanalaisen rakentamisen asiantuntijat Suomeen

Helsingissä Finlandia-talossa 20.-26.5.2011 järjestettävään kansainväliseen tunnelirakentamisen kongressiin on saapunut 1 300 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Tapahtumaan Finlandia-talolla liittyy myös laaja näyttely. Osallistujat ja näytteilleasettajat edustavat kattavasti alan eri toimijoita ja asiantuntijoita. Mukana on muun muassa alan suunnittelijoita, urakoitsijoita, tutkijoita, laite- ja materiaalivalmistajia sen tietysti tilaajien ja päättäjien edustajia.

Suomalainen alan osaaminen ja teknologia ovat maailman huippua. Myönteistä kehitystä on edistänyt laadultaan hyvä ja kova kallioperämme, joka tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia monipuoliseen maanalaiseen rakentamiseen kohtuullisin kustannuksin. Kotimainen osaaminen onkin näyttävästi esillä tapahtumassa.

Kaupungistumisen myötä maanalaisten tilojen tarve ja merkitys kasvaa jatkuvasti. Helsingin kongressin teemana onkin “Underground spaces in the service of a sustainable society”. Alateemoja ovat muun muassa maanalaisten tilojen suunnittelu, käyttö ja huolto, louhintamenetelmät, yhdyskuntatekniset ratkaisut, turvallisuus, liikenne ja logistiikka sekä projektijohtamisen ja rahoituksen kysymykset.

Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo, että kaupungeissa ihmiset ovat etusijalla ja toissijaiset toiminnot voidaan sijoittaa maan alle. ”Helsingissä juuri näin onkin toimittu, jonka myötä kaupunkiympäristöstä on saatu asukkaiden kannalta parempi.”

Hannu Penttilä muistuttaa, että kaupungit ovat kaikkialla maailmassa kasvun moottoreita. ”Kaupunkielämä siirtyy yhä enemmän suljetuista tiloista julkisiin ja kaupallisiin yhteisiin tiloihin. Tästä syystä korkeatasoisten maanpäällisten tilojen tarve korostuu, mikä lisää tarvetta siirtää osa toiminnoista maan alle”, Penttilä toteaa.

Helsingissä on pitkä kokemus sekä teknisten verkostojen että liikennettä ja pysäköintiä palvelevien tunnelien rakentamisesta. Helsinki on laatinut maailman ensimmäisen maanalaisen yleiskaavan, joka ohjaa maanalaisen Helsingin suunnittelua ja käyttöä. Kaavan syntyyn vaikutti eri toimijoiden suuri kiinnostus kehittää maanalaisten tilojen rakentamista.

Maanalainen rakentaminen on tällä hetkellä ennätyksellisen vilkasta. Korkeasuhdanne jatkuu myös lähitulevaisuudessa, kun työt pääkaupunkiseudun metroverkon laajentamiseksi länteen (Länsimetro) ja lentoaseman raideyhteyden (Kehärata) rakentamiseksi jatkuvat aina vuoteen 2015 saakka.

***

Lisätiedot:
Helena Soimakallio, WTC11 -konferenssin järjestelykomitean puheenjohtaja, puhelin 040-5507706 ja sähköposti helena.soimakallio@ril.fi
Pekka Särkkä, WTC11 –konferenssin tieteellisen komitean puheenjohtaja, puhelin +358500514565 ja sähköpostipekka.sarkka@concave.fi

Kongressiin liittyy runsaasti ammatillisia ekskursioita, joiden kautta näytetään kuinka monimuotoisesti maanalainen rakentaminen palvelee yhteiskuntaa käytännössä.

WTC2011 –konferenssin järjestäjinä ovat Suomen maanalaisten tilojen rakentamisyhdistys MTR, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL sekä kansainvälinen maanalaisten tilojen ja tunnelirakentamisen yhdistys ITA-AITES. Konferenssin päätukijat ovat Caterpillar, Normet ja Sandvik.Takaisin edelliselle sivulle