Tutkimusstrategian visiot ja painopisteet hahmottumassa

Keskittymälle ja sen tutkimusstrategian teema-alueille on määritelty alustavia visioita ja missioita. Esimerkiksi energiatehokkuudelle on hahmoteltu visiota, jonka mukaan vuonna 2020 kaikki uudisrakentaminen ja kolmasosa korjausrakentamisesta toteutetaan vähintään passiivitalon tasoisina ratkaisuina. Vuonna 2030 kaikki uudet rakennukset on tarkoitus toteuttaa nollaenergiataloina ja koko korjausrakentaminen passiivitalon tasoisina ratkaisuina. Innovatiivisten prosessien ja uusien toimintamallien visiossa Suomen kiinteistö- ja rakentamisala tunnetaan maailman parhaana tietomallien soveltajana liiketoiminnassa. Tutkimusstrategian jalostaminen jatkuu yhdessä RYM-SHOK-valmistelun rahoitukseen osallistuvien yritysten ja alan muiden toimijoiden kanssa. Jatkovalmisteluun on tähän mennessä sitoutunut jo toistakymmentä yritystä.

RYM-SHOK-seminaari tiistaina 9.9.2008 Marina Congress Centerissä

Kesän aikana jatketaan myös RYM-SHOK:in hallinto- ja rahoitusmallin hahmottamista sekä selvitetään eri toimijoiden kiinnostuksia osallistua eri teema-alueiden tutkimushankkeisiin. Täsmentynyt ehdotus tutkimusstrategiaksi esitellään kaikille RYM-SHOK:ista kiinnostuneille 9.9.2008 klo 8.30 – 13.00 Marina Congress Centerissä pidettävässä seminaarissa. Siinä esitetään syventäviä puheenvuoroja kultakin teema-alueelta ja kuullaan eri osapuolten näkemyksiä RYM-SHOK:in tavoitteista ja toimintatavoista. Tilaisuuden yksityiskohtainen ohjelma seuraavassa uutiskirjeessä. Ilmoittautua voit jo nyt osoitteeseen seminaari@rakennusteollisus.fi

RYM-SHOK-valmisteluprojektille avataan kesällä omat verkkosivut

Verkkosivuilla tullaan antamaan ajantasaista tietoa valmistelun etenemisestä, tutkimusstrategian sisällöstä, hallinto- ja rahoitusmallien koskevista suunnitelmista sekä keskittymän tarvetta ja tavoitteita koskevista puheenvuoroista. Niille kootaan myös valmistelun yhteydessä kertynyttä ja kertyvää monipuolista tutkimusaineistoa.

Yleistietoa huippuosaamisen keskittymistä, jo käynnistyneistä sekä muista valmisteilla olevista keskittymistä löytyy Tekesin sivuilta osoitteesta
http://www.tekes.fi/osaamisenkeskittymat/Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän valmistelutyötä ohjaa työryhmä, jossa ovat edustettuina Rakennusteollisuus RT ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, LVI-Talotekniikkateollisuus ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, VTT ja Tekes.

Lisätietoja antavat:
Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry, jukka.pekkanen@rakennusteollisuus.fi
Erkki Aalto, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, mailto:erkki.aalto@rakli.fi
Reijo Kangas, Tekes, reijo.kangas@tekes.fi
Ilkka Salo, LVI-Talotekniikkateollisuus ry, ilkka.salo@teknologiateollisuus.fi
Helena Soimakallio, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry, helena.soimakallio@ril.fi
Markku Vesa, Eurodevo Oy, markku.vesa@eurodevo.inet.fiTakaisin edelliselle sivulle