Uusi RIL-julkaisu helpottamaan asuinrakennusten linjasaneerausten toteuttamista

RILin uusi julkaisu on vesi-, viemäri- ja sähkölinjasaneerauksen apuväline sekä tilaajille (asunto-osakeyhtiöt) että palvelujen tarjoajille (suunnittelijat, urakoitsijat, ym.). Ohjeessa käsitellään linjasaneerauksen hankeprosessia ja teknisiä ratkaisuja. Tavoitteena on tuoda perinteisten ratkaisujen rinnalle myös uusia ja tehokkaita sekä asiakkaan tarpeita paremmin huomioonottavia menetelmiä ja ratkaisuja. Julkaisun laadintaan on osallistunut laaja ryhmä alan asiantuntijoita.

”Linjasaneeraus on toimenpide, joka tulee toteuttaa hallitusti osana taloyhtiön kiinteistöstrategiaa ja PTS-ohjelmaa”, toteaa ohjeen päätoimittaja ja pääkirjoittaja, tekn. tri Eino Rantala. ”Ohjeen tärkeänä tavoitteena on tuottaa osaavampia ja tiedostavampia tilaajia ja erityisesti antaa tilaajalle työkaluja tarve-, hanke- ja suunnitteluvaiheen hallintaan, joissa on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa urakan laatuun, elinkaariedullisuuteen, energiatehokkuuteen, toimivuuteen ja investointihintaan”.

Pyrkimyksenä on, että kaikille muodostuisi yhtenäinen kuva linjasaneerausprosessista ja sen vaiheista, jotta lopputuloksesta tulisi yhteisymmärryksessä laadukas ja se täyttäisi eri osapuolten asettamat tavoitteet. ”Linja-saneerauksen yhteydessä tulee myös aina arvioida, miten muut kiinteistön ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet voidaan huomioida, kuten esteettömyyden parantaminen, ilmanvaihdon parantaminen, energiatehokkuuden lisääminen, tilojen käytön kehittäminen, jne.”, muistuttaa ohjausryhmän puheenjohtaja, yli-insinööri Timo Huhtaluoma (ympäristöministeriö).

Rakennuksen elinkaaren hallinta on omistajien vaativa tehtävä ja heidän vastuullaan. ”Korjauspäätöksiä tulee taloyhtiöissä tehdä kokonaisvaltaisesti elinkaaritarkastelujen perusteella, eikä tarkastelemalla vain hetkellisiä tarpeita tavoitteena lyhytjänteisesti minimoida investointikustannuksia”, muistuttaa RILin tekninen johtaja Gunnar Åström. Ohjeessa korostetaan, että projektin hoitamiseen tulee aina heti alusta kiinnittää vahvaa asiantuntijuutta.

Ohjeen päätoimittaja ja pääkirjoittaja on tekn. tri Eino Rantala. Muut kirjoittajat ovat olleet Sami Linnermo, DI Kari Siren ja hankkeeseen osallistuvien yritysten edustajat. RILista on kirjoitustyöhön osallistunut tekn. johtaja Gunnar Åström.

Julkaisu ilmestyy kahdessa osassa. Osa 1: Perusteet ja ohjeet, Osa 2: Malliratkaisuja. Yhteensä n. 300 sivua. 125 euroa.

Tilaukset RIListä pirkko.snellman@ril.fi tai tästä linkistä.



Takaisin edelliselle sivulle