Uusi RIL-julkaisu mahdollistaa matalaenergiarakentamisen laajan käyttöönoton

Ohje sisältää matalaenergiarakentamisessa tarvittavia käytännön tietoja, menetelmiä, menettelytapoja ja esimerkkiratkaisuja kaikille rakennusalan osapuolille: rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, materiaali- ja tuotevalmistajille, valvontaviranomaisille, ym.

”Tavoitteena on asuinrakennusten optimoitu ja elinkaariedullinen energiatehokkuus, yksinkertaisuus, varma toimivuus ja hyvä sisäilman laatu sekä uudisrakentamisessa että energiakorjauksessa”, toteaa julkaisun päätoimittaja, professori Asko Sarja. ”Ohjeessa on huomioitu tarve hallita kokonaisenergian kulutusta. Ohje kertoo myös, miten energiantarpeen ja -kulutuksen tarkasteluja täydennetään elinkaaren päästötarkasteluilla. ”

Ohjeessa on kuvattu matalaenergiarakentamisen hankeprosessi ja menetelmät kattaen rakennuksen elinkaaren eri vaiheet: tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennuksen suunnittelu (luonnos- ja toteutussuunnittelu), rakentaminen sekä käyttö ja kunnossapito.

”Ohjeen erityinen hyöty on, että se systematisoi rakennusten energiatehokkuuden keskeiset käsitteet ja lanseeraa suomalaiset matalaenergia- ja passiivitalon määritelmät”, korostaa toimialajohtaja Jarek Kurnitski Sitrasta, joka on ollut hankkeen yhteistyökumppani. Jarek Kurnitski lisää, että julkaisu avaa kokonaisenergiatarkastelun ja toimii kattavana suunnitteluohjeena.

Matalanenergiarakennuksen hankeprosessi poikkeaa normaalista hankkeesta mm. laadunvarmistuksen sisällön osalta. ”Matalaenergia- ja passiivitalojen toteutus edellyttää alalta korkeampaa laatukulttuuria. Tähän tulee erityisesti rakennuttajan kiinnittää huomioita. Hankkeessa tulee aina olla mittauksiin perustuvia laadunvarmistustoimenpiteitä, kuten ohjeessa on kuvattu”, painottaa RILin tekninen johtaja Gunnar Åström.


Ohjeen toteutus:
Ohjeen päätoimittaja ja pääkirjoittaja on prof. Asko Sarja. Muut kirjoittajat ovat olleet Miimu Airaksinen, Pellervo Matilainen, Pekka Korhonen, Juha Valjus, Pekka Leppänen, Vesa Peltonen, Timo Kalema, Sakari Pulakka, Jarek Kurnitski sekä Mikko Peltokorpi. RILista on kirjoitustyöhön osallistunut tekn. johtaja Gunnar Åström.

291 sivua. 114 euroa. Tilaukset RIListä pirkko.snellman@ril.fi

Ohjeen julkistamistilaisuus pidettiin RILIssä 7.12. Alla olevissa linkeissä tilaisuuden esitelmät:Takaisin edelliselle sivulle