Uusi RIL-julkaisu vesihuoltoverkkojen suunnitteluun ja mitoitukseen

Vesihuoltoverkostot ovat energia- ja liikenneverkostojen ohessa yhteiskuntamme peruspilareita, joiden kehittäminen ja ylläpito on turvallisuuden, terveellisyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton (RIL) uusi ohje RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu on tärkeä työkalu tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vesihuolto- eli vesi- ja viemäriverkkojen mitoitukseen ja suunnitteluun on pitkään kaivattu ajanmukaistettua suunnitteluohjetta. Uusi ohje perustuu tuoreisiin suunnittelumenetelmiin, uusimpaan vesihuoltotekniikkaan sekä nykyaikaisiin vesihuoltoverkostojen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon ajatusmalleihin.

Julkaisussa käsitellään vesijohto- ja viemäriverkkojen toiminnallisia vaatimuksia, mitoitusperusteita ja verkkojen mitoittamista, rakenteita ja varusteita, laadittavia suunnitelmia sekä investointien kannattavuuden arviointia. Uudisrakentamisen lisäksi on käsitelty verkkojen saneerausnäkökohtia. Ohje on tarkoitettu sekä yleis- että yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Käyttäjiä ovat suunnittelijoiden lisäksi verkkojen omistajat, rakennuttajat sekä toteuttajat. Kirja sopii hyvin myös korkeakoulujen oppikirjaksi.

Julkaisu on osa laajempaa kirjasarjaan, jonka osa RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus ilmestyy syksyllä. Sarjaa täydennetään tarpeen mukaan.

**

Kirjan päätoimittaja ja pääkirjoittaja on Erkki Karttunen. Kirjoittajana on myös toiminut Matti Heikkinen. Työtä on johtanut ohjausryhmä, jonka kokoonpano on ollut: Tuomo Heinonen (pj, HSY/Vesi), Jukka Yli-Kuivila (HSY/Vesi), Kimmo Hell (Ramboll Oy), Matti Heikkinen (FCG), Jukka Meriluoto (FCG), Mika Rontu (VVY), Erkki Karttunen ja Gunnar Åström (RIL, siht.). Työn alkuvaiheeseen osallistuivat myös Matti Ojala (FCG), Ilari Myllyvirta (Espoon Vesi) ja Ville Härmä (Pöyry Oyj).

Ohjetta ovat rahoittaneet Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Maa- ja Vesitekniikan tuki ry, HSY Vesi sekä ryhmä muita vesilaitoksia.

Julkaisun tiedot:
RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu. 162 sivua. Hinta 72 euroa. Tilaukset RIListä pirkko.snellman@ril.fi tai www.ril.fi > Julkaisut > Kirjakauppa.

Lisätietoja antavat:
Tuomo Heinonen, HSY/Vesi, 050-542 1360, tuomo.heinonen@hsy.fi
Erkki Karttunen, 044-362 1735, ee.karttunen@gmail.com
Gunnar Åström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, gsm 040-514 4823 , gunnar.astrom@ril.fiTakaisin edelliselle sivulle