Uusi RIL-ohje savupiippujen suunnitteluun, rakentamiseen ja huoltoon

Savupiiput ovat paloturvallisuuden kannalta keskeisiä rakenteita. Merkittävä osa tulipaloista aiheutuu tulisijoista ja erityisesti niiden savuhormeista. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n julkaisi v. 2008 ohjeen RIL 245-2008 Pienet savupiiput. Suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje. Nyt tämä ohje on päivitetty uusimpien teknisten vaatimusten perusteella.

RIL 245-2014 on sovellusohje, jonka tarkoituksena on edistää rakentamisen paloturvallisuutta selkeyttämällä ja antamalla käytännön opastusta siitä, miten Suomen Rakentamismääräys-kokoelman osaa E3 noudattaen suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään paloturvallisia savupiippuja. Julkaisun ohjeistuksella pyritään varmistamaan myös muiden viranomaismääräysten ja ohjeiden toteutumista. Tavoitteena on varmistaa savupiippuihin liittyvän suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitoprosessin korkeaa tasoa antamalla laajasti lisäohjeistusta em. viranomaisohjeisiin.

Ohjeessa käsitellään pieniä savupiippuja koskevia rakentamismääräyksiä ja muita viranomaismääräyksiä, CE-merkintää ja markkinavalvontaa, savupiipun rakenteiden suunnitteluperusteita, tehdasvalmisteisten ja paikalla rakennettavien savupiippujen erityispiirteitä, savupiippujen käyttöturvallisuutta, huoltoa ja korjaamista sekä niihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Päivitettyjä kohtia ovat erityisesti CE-merkinnän käyttö, savupiippujen uudistetut standardit, muurattavien tiilipiippujen suojaetäisyydet, piippujen läpivientimateriaalit ja – yksityiskohdat, piipun korkeuden määrittely, asennusohjeen ja käyttöönottovaiheen sisältö sekä uudet korjausmenetelmät.

Päivityksestä vastaavana toimittajana on ollut Jari Valtonen. Tekstin ja kuvien päivitykseen ovat osallistuneet Markku Rämä, Carl-Gustav Petterson, Juhani Jyrkiäinen, Kari Siponen ja Antti Koponen. Ohjeen laadintaan on osallistunut suuri ryhmä alan asiantuntijoita ja yrityksiä.

Lisätiedot, tilauksetTakaisin edelliselle sivulle