Uusi teos betonielementtirakentamisen vaiheista

Kirja kuvaa rakentamisen teollistumista sekä alan markkinakehitystä 1950-luvulta 2000-luvulle. Lisäksi teoksessa tarkastellaan alan tutkimusta ja tuotekehitystä sekä arkkitehtikunnan ja elementtiteollisuuden välistä suhdetta.

Betonielementtirakentaminen pääsi 1950-luvulla käyntiin ensin teollisuus- ja toimitilarakentamisessa. Asuntotuotannossa elementtitekniikka teki varsinaisen läpimurron aluerakentamisen myötä 1960-luvulla.

Elementtitehtaita perustivat aluksi toisaalta itsenäiset yrittäjät ja toisaalta rakennusurakoitsijat. 1970-luvulta alkaen suuret sementtikonsernit Partek ja Lohja laajensivat toimintaansa myös elementtituotantoon. Ne saivat 1980-luvun kuluessa haltuunsa noin puolet Suomen elementtimarkkinoista.

1970- ja 1980-luvut olivat elementtirakentamisen kultakautta. Elementtitekniikasta tuli rakennusalan valtatekniikkaa, ja sen osuus rakennustuotannosta nousi yli puoleen. Samalla heräsi myös julkista kritiikkiä elementtirakentamista ja betonielementtien käyttöä vastaan. Lisäksi 1970-luvun puolivälin lama ravisteli elementtirakentamista.

Alan kansainvälinen toiminta alkoi 1970-luvulla viennillä Neuvostoliittoon ja öljyntuottajamaihin Lähi-Itään. Toiminta ulkomailla oli ensin tuotevientiä, jonka rinnalle tulivat myöhemmin teknologiavienti ja yritystoiminnan käynnistäminen kohdemaassa.

1990-luvun alun laman seurauksena monet elementtiyritykset kaatuivat, ja loput joutuivat leikkaamaan tuotantoaan. Noin kolmannes kotimaisesta elementtituotannosta lopetettiin laman aikana.

Suurimpien yritysten Partekin, Lohjan ja Puolimatkan betonielementtituotanto päätyi 1990-luvulla toimialajärjestelyjen seurauksena samaan yhtiöön. Aiemmin puhtaasti kotimaisessa omistuksessa olleelle alalle tuli myös ulkomaista omistusta.

Betonielementtiala toipui lamasta 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Betonielementti on säilyttänyt asemansa runkorakenteiden valtatekniikkana ja hakee uudelleen johtavaa asemaansa julkisivuissa uusia ratkaisuja kehittäen.


Takaisin edelliselle sivulle