Varhaisimmat FISE-pätevyydet raukeavat jo vuonna 2010

FISE Oy:n toteamien pätevyyksien voimassaoloaika on 7 vuotta. Ensimmäisenä toimintavuonna 2003 todetut pätevyydet siis raukeavat jo ensi vuoden aikana. Pätevyyden uusimista kannattaa hakea ajoissa ennen pätevyyden voimassaoloajan päättymistä. Tällöin pätevyyden uusimiseen riittää yleensä selvitys työhistoriasta, jolla hakija osoittaa, että hän on ylläpitänyt pätevyyttänsä toimimalla sen mukaisissa työtehtävissä. Tulevaisuudessa tultaneen edellyttämään ainakin joidenkin pätevyyksien osalta osoitusta myös jatkokoulutukseen osallistumisesta pätevyyden voimassaoloaikana.

Pätevyyden uusimista tulee hakea viimeistään 6 kk kuluessa pätevyyden raukeamisen päivämäärästä. Muussa tapauksessa pätevyyshakemus käsitellään ns. uutena hakemuksena, eli hakemukseen on silloin liitettävä kaikki uuden pätevyyden toteamista edellyttävät koulutusta ja työkokemusta koskevat asiakirjat tarvittavine täydentävine selvityksineen.

Pätevyyksien uusimista koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset löytyvät FISE:n sivuilla www.fise.fi saatavilla olevista hakemuslomakkeista. Tarkempia tietoja antavat myös arviointilautakuntien sihteerit, joiden yhteystiedot löytyvät myös samasta osoitteesta.Takaisin edelliselle sivulle