Vesihuoltoverkkojen suunnitteluun ja mitoitukseen uudet työkalut

Vesi- ja viemäriverkostot ovat energia- ja liikenneverkostojen ohessa yhteiskuntamme peruspilareita. Niiden laadukas ylläpito ja kehittäminen on maamme turvallisuuden, terveellisyyden ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uusi kaksiosainen julkaisu RIL 237-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu on tärkeä työkalu tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Vesi- ja viemäriverkkojen suunnitteluun on pitkään kaivattu ajanmukaistettua ohjetta. Tähän tarpeeseen RIL on julkaisut kasiosaisen ohjeen RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus sekä RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu.

Nyt ilmestyneessä osassa 1 (Perusteet ja toiminnallisuus) esitetään prosessikuvauksien avulla eri tehtäväkokonaisuuksien lähtötiedot ja tulokset. Käsiteltäviä prosesseja ovat mm. vesihuollon ja verkkojen kehittämissuunnitelmat, kaavavaiheen vesihuoltosuunnittelu, toteutussuunnittelu sekä verkkojen rakennuttaminen. Vesihuoltoverkon toiminnallisuusosassa kuvataan järjestelmän osat ja niiden merkitys, eri osien toiminta- ja ohjausperiaatteet, järjestelmän toteutusvaihtoehdot, poikkeustilanteisiin varautuminen sekä pitkiin siirtolinjoihin liittyvät erityiskysymykset.

Aikaisemmin ilmestynyt osa 2 (Mitoitus ja suunnittelu) perustuu tuoreisiin suunnittelumenetelmiin, uusimpaan vesihuoltotekniikkaan sekä nykyaikaisiin vesihuoltoverkostojen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon ajatusmalleihin. Julkaisussa käsitellään vesijohto- ja viemäriverkkojen toiminnallisia vaatimuksia, mitoitusperusteita ja verkkojen mitoittamista, rakenteita ja varusteita, laadittavia suunnitelmia sekä investointien kannattavuuden arviointia. Uudisrakentamisen lisäksi on käsitelty verkkojen saneerausnäkökohtia. Ohje on tarkoitettu sekä yleis- että yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

Ohjeiden käyttäjiä ovat suunnittelijoiden lisäksi verkkojen omistajat, rakennuttajat sekä toteuttajat. Kirja sopii hyvin myös korkeakoulujen oppikirjaksi.

 ***

Kirjan päätoimittaja ja pääkirjoittaja on Erkki Karttunen. Kirjoittajana on myös toiminut Matti Heikkinen. Työtä on johtanut ohjausryhmä, jonka kokoonpano on ollut: Tuomo Heinonen (pj, HSY/Vesi), Jukka Yli-Kuivila (HSY/Vesi), Kimmo Hell (Ramboll Finland Oy), Matti Heikkinen (FCG), Jukka Meriluoto (FCG), Mika Rontu (VVY), Erkki Karttunen ja Gunnar Åström (RIL, siht.). Työn alkuvaiheeseen osallistuivat myös Matti Ojala (FCG), Ilari Myllyvirta (Espoon Vesi) ja Ville Härmä (Pöyry Oyj).

Ohjetta ovat rahoittaneet Vesi- ja viemärilaitosyhdistys, Maa- ja Vesitekniikan tuki ry, HSY Vesi, ryhmä muita vesilaitoksia. ja RIL

Julkaisun tiedot:

  • RIL 237-1-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Perusteet ja toiminnallisuus. 177 sivua. Hinta 75 euroa.
  • RIL 237-2-2010 Vesihuoltoverkkojen suunnittelu. Mitoitus ja suunnittelu. 162 sivua. Hinta 72 euroa.
  • Tilaukset RIListä pirkko.snellman@ril.fi tai www.ril.fi  > Julkaisut > Kirjakauppa.


Takaisin edelliselle sivulle