Vesirakenteiden suunnittelu eurokoodiaikaan uudella RIL-ohjeella

Vesirakenteet, kuten satamarakenteet ja vesiväylärakenteet, ovat vaativia rakenteita ja toimivat vaikeissa olosuhteissa. Niiden suunnittelu, toteutus ja ylläpito edellyttävät vahvaa asiantuntijuutta ja systemaattista kunnonhallintaa. Suunnittelussa on lisäksi tullut uutena haasteena eurokoodien käyttöönotto, johon Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin uusi ohje RIL 201-3 Suunnitteluperusteet ja rakenteiden kuormat. Vesirakenteet antaa tukea.

Julkaisu kuuluu RILin eurokoodi-julkaisusarjaan, jossa tiiviissä ja käyttäjäystävällisessä muodossa esitetään EN 1990-sarjan standardeihin perustuvan suunnittelujärjestelmän sisältöä sekä annetaan soveltamisohjeita ja tarvittavaa lisäohjeistusta.

Uudessa julkaisussa esitetään vesirakenteiden suunnitteluperusteita ja kuormituksia eurokoodimaailmassa. Lisäksi kuvataan, miten muita vesirakenteiden suunnitteluun liittyviä tärkeitä ohjeita, kuten Liikenneviraston laatimia NCCI-ohjeita sovelletaan.

Suunnitteluohje toimii perustana rakennusurakoiden teknisen sisällön määrittelyssä. Selkeällä ja yhtenäisellä suunnitteluohjeistuksella vältetään tulkinnasta aiheutuvat epäselvyydet.

Julkaisussa kuvataan vaatimusten asettamista rakenteille sekä yleiset mitoitus- ja suunnitteluperusteet. Lisäksi ohjeessa määritellään käytettäviä kuormia, kuten hyötykuormat, lumi- ja tuulikuormat sekä jää- ja aaltokuormat. Myös liikenteen, kuten ajoneuvojen, rautateiden ja vesiliikenteen, aiheuttamia kuormia on kuvattu kattavasti.

Julkaisun tekstin laadinnasta on vastannut Sito Oy, tukenaan suunnittelutoimistot Pitkälä Oy ja Arcus Oy sekä satamaomistajien asiantuntijoista koostuva ryhmä.

Julkaisu on tarkoitettu paitsi suunnittelijoille myös omistajille, rakennuttajille, vesirakenteiden tuotetoimittajille sekä urakoitsijoille. Julkaisun tukena toimii RILin ohje RIL 236-2006 Satamalaitureiden kunnonhallinta.Takaisin edelliselle sivulle