Vesivoimaa voisi lisätä vuoteen 2020 mennessä 470 MW

470 MW:n lisäys vuoteen 2020 mennessä edellyttää tärkeimmiksi arvioitujen vesivoimahankkeiden toteuttamista. Näitä ovat muun muassa jo rakennettujen voimalaitosten koneistojen uusinta (261 MW, 301 GWh/a), Kemijoen Sierilä (44 MW, 120 GWh/a) sekä Vuotos (37 MW, 325 GWh/a) ja Kollaja (35 MW, 200 GWh/a). Lisäksi keskeisiä hankkeita on Pohjanmaan joissa sekä Pielis- ja Kymijoen vesistöissä.

Olemassa olevien voimalaitosten tehostamiseen liittyvän lisätuotannon ja Sierilä-hankkeen arvioidaan toteutuvan vuoteen 2020 mennessä ilman erityistoimenpiteitä. Vuotos-hanke Kemijoella on sekä voimatalouden että tulvantorjunnan kannalta erittäin merkittävä. Sen edellytykset tulisi selvittää uusien, nykyaikaistettujen suunnitelmien pohjalta.

Kollajan allas ja voimalaitos täydentäisivät oleellisesti Iijoen alaosan voimatuotantoa. Pohjolan Voima kehittää parhaillaan tulvavesien hyödyntämiseen uuden sukupolven suunnitelmaa, joka muun muassa turvaisi Natura-arvot ja säilyttäisi kosket virtavesiympäristöinä. Hankkeen toteuttamisen edellytykset on tarkoitus selvittää uusitun suunnitelman pohjalta meneillään olevan YYA-prosessin kuluessa. Toteuttaminen edellyttää lisäksi koskiensuojelulain tarkistamista Kollajan portaan osalta.

Pohjanmaan jokien hankkeilla on erityisen tärkeä merkitys myös tulvariskien hallinnassa.

Raudanjoen, Lapuanjoen Tiisten altaan ja laitoksen, Uljuan lisärakentamisen sekä Siikajoen Leuvan altaan ja laitoksen edellytykset tulisikin selvittää tarkemmin, sillä niiden alkuperäiset suunnitelmat ovat vanhentuneet.

Lue lisääTakaisin edelliselle sivulle