Viikin Synergiatalosta omaleimainen ja energiatehokas puurakennus

Senaatti-kiinteistöt ja Suomen ympäristökeskus järjestivät kansainvälisen suunnittelukilpailun Helsingin Viikkiin kaavaillusta Suomen ympäristökeskuksen uudesta päätoimipaikasta. Tuomaristo valitsi kilpailun voittajaksi yksimielisesti ehdotuksen ”Apila”, jonka tekijöiksi osoittautuivat Arkkitehtitoimisto JKMM Oy ja ECADI (East China Architectural Design & Research Institute Co., Ltd). Lisäksi työryhmään kuuluivat LOCI Maisema-arkkitehdit Oy, Finnmap Consulting Oy sekä Ins. tsto Granlund Oy. Kilpailu oli yhdistetty insinööritaito- ja arkkitehtuurikilpailu eli RIL-SAFA-yhteiskilpailu.

Toimitalosta on tarkoitus tehdä energia- ja ekotehokkaan rakentamisen suunnannäyttäjä sekä hyvää työympäristöä muodostavan, kustannustehokkaan ja kokonaistaloudellisen toimitilarakentamisen esimerkkikohde. Tavoitteena on ”lähes nollaenergiarakennus” sekä materiaalitehokkuus eli rakennuksen päämateriaalien vähäinen hiilijalanjälki. Ympäristötavoitteiden lisäksi rakennukselta toivottiin omaleimaisuutta, ympäristömyönteisyyden kiinnostavaa ilmentämistä.

Omaleimainen puurakennus

Arvostelupöytäkirjan mukaan voittaneen ehdotuksen erityisenä ansiona on omaleimainen arkkitehtoninen ilmaisu, joka synnyttää alueen kaupunkirakenteeseen ja -kuvaan uuden, käyttäjästään kertovan ja ympäristöarvoja heijastavan lisän. Puurakenteisen rakennuksen tilat on sijoitettu puolilämpimiä sisäpihoja kiertäviin kapeahkoihin rakennusrunkoihin. Katetut, puolilämpimät sisäpihat vähentävät olennaisesti ulkovaipan pinta-alaa ja parantavat energiatehokkuutta. Rakennuksen mitoitus soveltuu hyvin puurakentamiseen ja tarjoaa luonnonvalo-olosuhteiltaan erinomaiset työskentelytilat. Esitetyt tekniset ratkaisut muodostavat erinomaisen kokonaisuuden. Ehdotuksessa oli pienin energiankulutus ja alhaisimmat 30 vuodelle lasketut energiankäytön ja rakennusmateriaalien hiilidioksidipäästöt, mikä osoittaa, että suurehkosta matalasta rakennusmassastakin on mahdollista saada kustannustehokkaasti hyvin energiatehokas.

Ympäristötavoitteet synnyttävät luovia ratkaisuja

Kilpailun korkeatasoinen tulos osoittaa, että tiukat ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa hyvin erilaisilla kokonaisratkaisuilla. Tiukentuvat määräykset on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti, ja nykyisiä rakenteita muuttamalla on mahdollista saada energiatehokkuutta lisää. Kilpailu osoitti myös, että kiristyvät normit eivät rajoita luovuutta. Ympäristötavoitteet synnyttävät uusia innovaatioita, jotka puolestaan luovat edellytykset aikaamme heijastavalle uudelle, mielenkiintoiselle arkkitehtuurille.

Synergiatalolle on varattu Viikin Tiedepuistoon näkyvä paikka Tilanhoitajankaaren ja Mustialankadun risteykseen, joka avautuu Viikin laajaan peltomaisemaan. Rakennukseen on kaavailtu työtilat noin 625 henkilölle. Hankkeen laajuus on noin 12855 ohm2, josta noin 20 % on laboratoriotiloja. Rakennuskustannusten arvonlisäveroton budjetti on 50 milj. €. Synergiatalon suunnittelu ja rakentaminen on tarkoitus ajoittaa siten, että rakennus olisi valmis syksyllä 2013.

Viikin Synergiatalon kilpailuehdotukset ovat nähtävillä Suomen ympäristökeskuksen näyttelytilassa 16.12.2010 – 4.1.2011 sekä 17.1.- 4.2.2011 osoitteessa Mechelininkatu 34a. Näyttely on avoinna arkisin klo 9.00 – 16.15.

Kilpailu järjestettiin kutsukilpailuna yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n kanssa. Suunnittelukilpailuun kutsuttiin kolme suomalaista ja kolme ulkomaalaista työryhmää. Arkkitehtien lisäksi työryhmät sisälsivät erikoissuunnittelijoita sekä ekologisesti kestävän rakentamisen asiantuntijoita.

Kilpailuun osallistuivat seuraavat arkkitehtitoimistot suunnitteluryhmineen:

  • Arkkitehdit NRT Oy (Suomi)
  • Arkkitehtitoimisto JKMM Oy (Suomi)
  • Bucholz McEvoy Architects (Irlanti)
  • Foster + Partners (Englanti)
  • Helin & Co (Suomi)
  • MDRDV (Hollanti)


Takaisin edelliselle sivulle