VTT tutkii kestävän kehityksen mukaisen rakentamisen esteitä

Vuoden alussa VTT:ssä alkaneessa tutkimushankkeessa pyritään edistämään kestävän kehityksen mukaista rakentamista Suomessa. Rakentamisen yhteydessä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan energiatehokkaita, ympäristövaikutuksiltaan edullisia, laadukkaita, helposti korjattavia ja kestäviä rakennuksia, joiden käyttökustannukset ovat alhaiset ja jotka sijaitsevat lähellä palveluita. Hypoteesina tutkimuksessa on, että kestävän kehityksen periaatteiden hidas omaksuminen rakentamisessa ei johdu niinkään tiedon tai teknologian puutteista, vaan ongelmina ovat vaikeus soveltaa kestävän rakentamisen teknologioita riskit ja piilevät vaikutukset halliten ja vaikeus omaksua vaadittavia uusia rooleja ja liiketoimintamalleja.

Yllämainittujen ominaisuuksien saattaminen osaksi rakennusten perusominaisuuksia on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Osana vuoden 2009 alussa alkanutta hanketta VTT suorittaa kyselytutkimuksia ja asiantuntijahaastatteluja, joilla kartoitetaan kestävän kehityksen periaatteiden omaksumista hidastavia tekijöitä rakennusalalla ja yleisemmin rakennusten käyttäjien keskuudessa. Rakennusalalla toimivia kannustetaan osallistumaan tutkimukseen vastaamalla asiantuntijakyselyyn, joka löytyy osoitteesta

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=309363&chk=QSG8XWWF

Kysely on auki 29.3.2009 saakka.

Lisätietoja tutkimushankkeesta antaa projektipäällikkö, johtava tutkija Tarja Häkkinen VTT:stä.Takaisin edelliselle sivulle