Vuoden 2012 rakennusalan diplomi-insinööri on Pekka Pulkkinen

Siltamies Pekka Pulkkinen uskoo suomalaiseen suunnitteluun

Vuoden 2012 rakennusalan diplomi-insinööri, siltasuunnittelun huippuosaaja Pekka Pulkkinen tietää, että mestariksi kasvetaan kovalla työllä ja työyhteisön tuella. Vannoutunut siltamies uskoo nyt tuotemallipohjaisen siltasuunnittelun lopulliseen läpimurtoon.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL valitsi WSP Finland Oy:n siltatoimialan johtajan vuoden 2012 rakennusalan diplomi-insinööriksi. Pulkkinen on vienyt ammattimaisella, määrätietoisella, rohkealla ja innovatiivisella asenteella Suomen siltasuunnitteluosaamista eteenpäin jo pari vuosikymmentä ja tehnyt sitä kansainvälisesti tunnetuksi.

”Suunnittelualan vienti edellyttää vahvaa ja kilpailukykyistä osaamista. Suomalainen insinöörikoulutus on korkeatasoista ja meillä on hyvä työmoraali. Menestyminen vaatii ennen kaikkea huippuosaamista, verkostoja, myyntiosaamista ja rohkeutta”, Pulkkinen korostaa.

Pulkkisen kohdalla huipputuotteiksi ovat kehittyneet vinoköysisillat, joiden kautta hän on nostanut siltasuunnittelun keskiöön myös estetiikan ja siltojen symbolisen merkityksen. Pulkkisen suunnittelemasta Rovaniemen Jätkänkynttilästä kasvoi aikanaan symboli, joka synnytti uuden kehityspolun sillanrakennuksessa.

”Sillat suunnitellaan sadan vuoden käyttöiälle, joten olisi tulevien sukupolvien aliarvioimista rakentaa heille ala-arvoisen näköisiä siltoja.”

Pulkkinen korostaa ryhmätyön ja kokemuksen merkitystä. ”Yksi ihminen ei suunnittele vaativaa siltaa, vaan siihen tarvitaan iso joukko innokkaita ja osaavia suunnittelijoita. Vahvaan osaamiseen ja kokemukseen ei ole oikotietä. Mestariksi kasvaminen vaatii työyhteisön vahvaa tukea.”

Siirtyminen tuotemallipohjaiseen siltasuunnitteluun on Pulkkisen mukaan haastanut muutkin rakennusalan osapuolet. Urakoitsijoiden ja tilaajien on muutettava toimintatapojaan ja kehitettävä prosessejaan, jotta koko tuotantoketju saisi hyödyt irti uudesta toimintatavasta.

”Suomen kokoisessa maassa tämä on helppoa, jos vain tahtoa löytyy. Tällä hetkellä meillä on hyvä suunta, jonka uskon johtavan mallipohjaisen tuotantoprosessin lopulliseen läpimurtoon.”

Vuoden 2012 rakennusalan diplomi-insinöörin valinnassa painotettiin mm. laadukasta insinööriosaamista, esimerkillisyyttä, ammattikunnan arvostuksen edistämistä sekä alan positiivista vuorovaikutusta.

”Valintakriteerit ovat koskettavan ajankohtaisia. Ne antavat pohjan pitkille ja tuloksekkaille työurille”, Pulkkinen sanoo. ”Työurien näkökulmasta pitäisi korostaa työssä jaksamista, mutta myös perheiden hyvinvointia. Lisäksi nostaisin esille työurasuunnittelun, jolla varmistetaan kokemuksen ja osaamisen siirtyminen varttuneilta ammattilaisilta nuorille.”

***

Vuoden rakennusalan diplomi-insinööri

Vuoden rakennusalan diplomi-insinöörin valitsemisen kriteereinä ovat laadukas insinööriosaaminen, suunnittelun merkityksen edistäminen, henkilön esimerkillisyys, helppo samaistuttavuus sekä ammattikunnan arvostuksen edistäminen. Valinnan tekee RILin hallitus.

Aikaisemmin tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Esko Järvenpää (1997), Antti Peltoniemi (1998), Erkki KM Leppävuori (1999), Risto Laukkanen (2000), Rita Piirainen (2001), Matti A. Mantere (2002), Toivo Vainiotalo (2003), Tapani Mäkikyrö (2004), Lasse Alanne (2005), Ralf Lindberg (2006), Tage Eriksson (2007), Olavi Louko (2008), Timo Kohtamäki (2009, Reijo Riekkola (2010) ja Mikko Leppänen (2011).Takaisin edelliselle sivulle