Vuoden 2013 Pohjois-Suomen Paras Rakennusteko on VR:n uusi huoltohalli

Rakennustekoraadin mukaan VR:n uudessa huoltohallissa yhdistyvät ympäristötietoisuus, tekniikka, työllisyys ja taide. Uuden arktisiin olosuhteisiin rakennetun huoltohallin myötä Pohjois-Suomen ja Oulun merkitys pääradan solmukohtana vahvistuu oleellisesti. Uudistunut varikko tukee raideliikenteen toimintavarmuutta ja edistää ympäristötietoista liikkumista.

Raati kiittää myös rakennuksen erityisesti junamatkustajille suunnattua julkisivutaideteosta. Rakennuksessa on kiinnitetty huomiota laadukkaaseen työympäristöön ja toteutuksessa käytetty energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten maalämpö, led-valaistus sekä pesuvesien kierrätys. Palkinnon vastaanotti VR-konsernin edustajana Jussi Kivikoura.

Kunniamaininnan sai Uuden Oulun juhlavuoteen liittyvä Kaisa Salmen Ruusuteos

Kunniamaininnan saaneen Ruusuteoksen ansio on keskustan vetovoimaisuuden kehittäminen tukemalla kaupunkielämää väliaikaisella rakenteella. Tilataideteos muutti ympäristöä sekä ihmisten suhdetta katutilaan. Teos oli kohtaamispaikka, joka loi ympäristöönsä hyvää mieltä ja vahvisti yhteisöllisyyttä. Teos jatkaa elämäänsä hajautettuna kaupunkilaisten puutarhoissa ja vierailijoiden muistoissa. Kunniamaininnan vastaanottivat Oulun kaupungin edustajina Riikka Moilanen ja Irma Pellinen.

Muut ehdokkaat vuoden 2013 parhaaksi rakennusteoksi olivat Nallikarin ranta-alueen kunnostustyö, Oulun yliopiston Rakennetun ympäristön tutkimus- ja koulutusverkosto (RYTKE) ja Vaalan koulukeskus.

Nallikarin ranta-alue on kehityshankkeen jälkeen visuaalisesti yhtenäisempi ja entistä vetovoimaisempi ympäri vuoden. Uudistunut ranta-alue houkuttelee liikkumaan sekä tukee sosiaalisuutta. Paikan omaleimaisuus ja kerroksellisuus on säilytetty ja Nallikarissa kuntalaiset ovat luonteva osa matkailumaisemaa. Hanke on osoitus älykkäästä maisema-arkkitehtuurista.

Oulun yliopiston rakennetun ympäristön tutkimus- ja koulutusverkon (RYTKE) myötä rakennetun ympäristön yliopistotasoinen koulutustarjonta on vahvistunut ja laajentunut. Toimintamalli aktivoi poikkitieteellisyyttä sekä yhteistyötä osastojen ja tutkimusryhmien välillä. Opiskeluaikana opittu yhteistyön malli jatkuu luontevasti työelämässä. Valmistuvista huomattava osa jää Pohjois-Suomeen, joten alueellinen vaikutus on pitkäkestoinen ja merkittävä.

Vaalan koulukeskuksessa huomionarvoista on tilaajan näkemys ja rohkeus toteuttaa kunnan taloudelliset resurssit huomioiden investointi, jossa on panostettu laadukkaaseen suunnitteluun ja toteutukseen. Kohde on suunniteltu ja toteutettu pohjoissuomalaisin voimin ja se on visuaalisesti mielenkiintoinen. Monikäyttöisyys ja muuntojoustavuus ovat olleet keskeinen suunnittelua ohjaava tekijä. Rakennuksessa on käytetty pohjoissuomalaisesta perinteestä ammentavia kekseliäitä yksityiskohtia kuten räsymattoteemaa käytävien lattiapinnoitteessa.

Palkinnot myönsi YTR-rakennustekoraati. YTR:ssä toimivat Oulun Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA r.y., Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y., Pohjois-Suomen osasto, Oulun Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK r.y. RKM, Pohjois-Suomen Arkkitehdit SAFA, Oulun Insinöörit ry IL, Oulun LVI-Tekninen yhdistys ja Oulun Kauppakamari.Takaisin edelliselle sivulle