Vuoden betonirakenne 2009 – Hämeenlinnan maakunta-arkisto

Pelkistetyn ja muodoltaan selkeän rakennuksen kaupunkikuvallinen ilme perustuu betonin yksinkertaiseen luontevaan käyttöön ja karkean materiaalin hienovireiset ja herkemmät ominaisuudet esiin tuovaan graafisen betonin kuviointimenetelmään. Arkisto-osan tumma graafinen betonipinta jatkuu rakennuksen julkisivuista sisätiloihin yhdistäen ulko- ja sisätilat toisiinsa.

Maakunta-arkiston runkorakenteissa ja näkyvissä pinnoissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Veistoksellisissa betonirakenteissa korostuvat betonin monoliittisuus ja konstruktiivisuus sekä pinnoissa betonin hienopiirteisyys. Julkisivujen graafinen betoni toimii rakennuksen toimintaa kuvaavana kauniina pintana sekä samalla arvokasta sisältöään suojaavana vahvana ja massiivisena säiliönä. Graafikko Aimo Katajamäen valitsemat graafisen betonipinnan suunnittelussa käyttämät typografiset merkit, tekstit ja kuvat on poimittu arkiston asiakirjoista

Maakunta-arkisto sijaitsee haastavalla maapohjalla, joka on entistä järvenpohjaa. Rakennus on perustettu teräsbetonipaaluille. Pitkän käyttöiän julkisen rakennuksen arkisto-osalla on suuret välipohjakuormitukset sekä korkeat palonkesto- ja sisäilmastovaatimukset. Rakenteiden mitoitus ja toteutus ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Arkisto-osan pääosin paikallavaletut liittolaattarakenteiset välipohjat on suunniteltu erittäin tiiviiksi rakenteiksi. Pilarit ovat paikallavalettuja teräsbetonipilareita. Toimisto-osan paikallavalurakenteiden osittain rosoiset puhdasvalupinnat korostavat sisätilojen materiaalien vuoropuhelua.

Arkisto-osan julkisivujen betonielementeille on asetettu 200 vuoden käyttöikävaatimus, mikä on asettanut teknisiä haasteita niin suunnittelulle kuin elementtien valmistukselle. Hämeenlinnan maakunta-arkiston uusi rakennus on osoitus hankkeesta, jossa eri osapuolien ammattitaitoisen yhteistyön tuloksena on aikaansaatu laadukas ja persoonallinen lopputulos. Taitavalla ja innovatiivisella suunnittelulla on yhdistetty betonin uudet esteettiset mahdollisuudet ja tekninen kestävyys.

Hämeenlinnan maakunta-arkiston on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Heikkinen-Komonen Oy Helsingistä. Kohteen suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdit SAFA Mikko Heikkinen, Markku Komonen ja Markku Puumala.

**
Vuoden Betonirakenne 2009 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja, dipl.ins. Jarmo Murtonen, Betonikeskus ry ja jäseninä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämänä arkkitehti Teemu Palo, rakennusarkkitehti Asko Eerola Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n edustajana, professori Jari Puttonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL:n nimeämänä, dipl.ins. Tapio Aho Suomen Betoniyhdistys ry:n edustajana ja kutsuttuna lehdistön edustajana toimittaja Minna Joenniemi YLEstä. Tuomariston sihteereinä toimivat arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä dipl.ins. Olli Hämäläinen Suomen Betonitieto Oy:stä.

Lisätietoa: http://www.betoni.com/fi/Tietoa+betonista/Vuoden+BetonirakenneTakaisin edelliselle sivulle