Vuoden silta 2012 on Haikulan silta

Vuoden silta 2012

Haikulan risteyssilta on näyttävä maamerkki

Estetiikka, materiaalin käyttö ja liitosdetaljiikka vakuuttivat, kun vuoden 2012 sillaksi valittiin Haikulan puinen risteyssilta. Nastolan ja Heinolan rajalla moottoritien ylittävä silta erottuu edukseen.


Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RILin sillat ja erikoisrakenteet -tekniikkaryhmä etsi siltaa, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista sillansuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista, ja joka on edistänyt siltakulttuuria maassamme.

- Teemana olivat tällä kertaa risteyssillat eli kahden tien risteyksessä olevat ajoneuvoliikenteen sillat. Erityisesti haettiin siltaa, jossa sekä siltapaikkaan että siltaan on panostettu, kertoi tuomariston puheenjohtajana toiminut Ville Alajoki julkistaessaan voittajan INFRA 2012 -tapahtumassa Helsingissä 6.3.

Kohdetta valittaessa kiinnitettiin huomiota esteettisiin, ekologisiin, teknisiin ja taloudellisiin ansioihin sekä suunnittelun ja rakentamisen innovatiivisuuteen.

- Haikulan risteyssillassa on haettu tavanomaisuuden sijaan haastavampaa ratkaisua, jolla tavoitellaan sillan muistettavuutta. Hankkeessa on panostettu myös estetiikkaan, Alajoki kiittää ja jatkaa, että useimmiten vastaavissa kohteissa tyydytään hinnaltaan edullisempiin betonisiin palkkisiltoihin.

Toinen palkintoraatia puhutellut tekijä oli Haikulan sillan materiaali. Puun käyttö ajoneuvoliikenteen sillan kantavana rakenteena on Suomessa harvinaista. Yleensä puun käyttö kantavissa rakenteissa rajoittuu meillä kevyen liikenteen siltoihin, kun esimerkiksi Norjassa puuta käytetään rohkeammin myös ajoneuvoliikenteen silloissa.

Rakenteen yksityiskohdista liitosdetaljiikka on Alajoen mukaan saanut ideansa pitkälti Pohjoismaisen puusiltaprojektin tuloksista. - Moottoritieympäristöön on kaiken kaikkiaan onnistuttu rakentamaan näyttävä silta, joka toimii maamerkkinä kulkijoille, vaikka siltapaikka ei sinänsä olisikaan tällaista erikoisratkaisua vaatinut, Alajoki korostaa.

Sillan toteutus:

Pirkanmaan ELY-keskus (Tiehallinto)

 • Projektipäälliköt dipl.ins. Heikki Koski ja dipl.ins. Kari Kuntsi
 • Projektivastaava dipl.ins. Tero Haarajärvi

Destia (Tieliikelaitos)

 • Projektipäälliköt Jarkko Puhkala ja Leo Brandt
 • Projektivastaava, sillat Jukka-Pekka Saikkonen
 • Työkohdevastaava Jari Humalajoki

Sito Oy (YS-Konsultit Oy)

 • Pääsuunnittelu: Dipl.ins. Esko Rechardt
 • Siltasuunnittelu: Dipl.ins. Minna Torkkeli
 • Geotekniikka: Dipl.ins. Leena Nurmi
 • Tiesuunnittelu: Ins. Riitta Niskanen

Arkkitehtitoimisto Antti Pirhonen Oy

 • Arkkitehti Antti Pirhonen

Nuvo Engineering Oy

 • Puusiltojen tekninen asiantuntija: Dipl.ins. Risto Mäkipuro

Versowood (Vierumäen Teollisuus)Takaisin edelliselle sivulle