Vuosaaren sataman meluseinä on vuoden betonirakenne

Meluseinän rakenteissa betonia on käytetty kokonaisvaltaisesti. Liukuvalutekniikalla toteutetussa 13 metriä korkean ja kilometrin pituisen meluseinän rakenteissa betonin ominaisuudet tulevat ilmeikkäästi ja rehellisesti esiin. Veistoksellisissa ja jylhissä betonirakenteissa korostuvat toisaalta betonin karheus ja konstruktiivisuus sekä toisaalta betonin plastisuus ja monoliittisuus. Liukuvaletuilla betonipinnoilla on merkittävä rooli mittakaavaltaankin massiivisen betoniseinän kokonaisarkkitehtuurin tunnelman luojana.

Vuosaaren sataman koillisreunassa sijaitsevan korkean meluseinän tarkoituksena on estää satamatoiminnoista syntyvien äänien kantautuminen viereiselle Porvarinlahden Natura 2000 -alueelle. Samalla se toimii myös näköesteenä ja erottaa satama-alueen turvallisesti virkistys- ja ulkoilualueesta.

Meluseinä on suunniteltu erilaisin pengerryksin ja istutuksin taiteelliseksi kokonaisuudeksi, joka on osa koko satama-alueen tarkoin suunniteltua visuaalista ilmettä. Meluseinä on arkkitehtonisesti kunnianhimoinen rakenne, jolla raja aktiivisen satama-alueen ja luontoalueen väliin on tehty voimakkaaksi ja selkeäksi. Seinän eteläkärkeen on rakennettu yleiseen käyttöön näköalatasanne, josta voi tarkkailla sekä satamatoimintoja että luontoalueita. Meluseinän taakse toteutettavan luonnonmukaisen ranta-alueen tarkoitus on liittää Vuosaaren sataman koillisreuna luonnonmaisemaan ja Vuosaaren virkistysalueisiin.

Meluseinä on perustettu haastavalle maapohjalle, joka on entistä merenpohjaa. Rakenteiden mitoitus- ja toteutus ovat edellyttäneet huolellista suunnittelua ja valmistelua. Meluseinän rakenteena olevat sivumitaltaan nelimetriset ”betonitölkit” jäykistävät myös rakennetta. Tölkit on täytetty hiilivoimalaitosten pohjatuhkalla, jolle on muuten kaupunkialueelta vaikea löytää sijoituspaikkoja. Meluseinän betonirakenteisten tölkkien vino harja viherretään jatkossa kasveilla ja tölkkien reunalle ja väleihin istutetaan runsaasti köynnöksiä kiipeämään sekä valumaan alas betonipintoja pitkin.

Yhdeksi Vuosaaren Sataman tunnusmerkiksi muodostunut meluseinä on osa Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy;n suunnittelemaa sataman kokonaissuunnitelmaa.

Suunnittelusta ja toteutuksesta palkittiin:

  • Rakennuttaja: Helsingin Satama, VUOSA -projekti
  • Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
  • Rakennesuunnittelu: FCG Planeko Oy
  • Pääurakoitsija: Terramare Oy

Vuoden Betonirakenne -kilpailu järjestettiin 39. kerran ja siihen osallistui tänä vuonna 13 ehdotusta. Palkinto annetaan vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, -tekniikkaa ja -rakentamista. Kilpailun järjestää Betonitieto Oy.

Vuoden Betonirakenne 2008 -kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi teollisuusneuvos Hannu Löytönen, Betonikeskus ry ja jäseninä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n nimeämänä arkkitehti Asmo Jaaksi, rakennusarkkitehti Asko Eerola Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA:n edustajana, professori Jari Puttonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nimeämänä, dipl.ins. Tapio Aho Suomen Betoniyhdistys ry:n edustajana ja kutsuttuna lehdistön edustajana toimittaja Minna Joenniemi YLEstä. Tuomariston sihteereinä toimivat arkkitehti SAFA, päätoimittaja Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä dipl.ins. Olli Hämäläinen Suomen Betonitieto Oy:stä.Takaisin edelliselle sivulle