Yhdistetyt Kuntatekniikan maailmankongressi ja kuntatekniikan päivät käynnistyivät Helsingissä

IFME World Congress on Municipal Engineering

Turun Myllysilta palkittiin Vuoden kuntatekniikan saavutuksena

Kuntatekniikan päivien 4.6. järjestetyssä avajaistilaisuudessa vuoden 2012 kuntatekniikan saavutuksena palkittu Turun Myllysilta sai raadin jäseniltä kiitosta mm. hankkeen erinomaisesta hallinnasta ja aikataulutuksesta. Myös avoin ja positiivinen tiedottaminen nostettiin Turun Kaupungin ja WSP:n yhteistyönä toteuttaman siltahankkeen vahvuudeksi.

”Paljon julkisuutta herättänyt vanhan Myllysillan vaurioituminen Turussa onnistuttiin kääntämään myönteiseksi uudishankkeeksi, joka vietiin läpi kuntasektorille harvinaisen nopeassa aikataulussa”, perustelee Suomen kuntatekniikan yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Vaskelainen tunnustuksen myöntämistä.

Touko-heinäkuussa 2010 purettu Aurajoen ylittävä vanha silta oli valmistunut 1975. Neljä ajokaistaa ja yhden kevyenliikenteen väylän sisältävä teräsrunkoinen uusi Myllysilta avattiin liikenteelle syyskuussa 2011.

Insinöörien, arkkitehtien ja muiden vastaavissa tehtävissä toimivien kuntatekniikan ammattilaisten yhdistys SKTY haluaa vuosittaisella tunnustuspalkinnollaan nostaa esille kuntatekniikan alaan kuuluvia hankkeita ja niiden toteuttamisesta vastanneita organisaatioita ja henkilöitä.

Maailmakonferenssi pohtii rakennetun omaisuuden kehittämistä

Kuntatekniikan päivät järjestetään osanan alan maailmankongressia (IFME World Congress 2012), joka kokoaa Finlandia-talolle Helsinkiin yli 500 kunnallisen rakennuttamisen kansainvälistä suunnittelijaa ja päättäjää. Joka kolmas vuosi järjestettävän IFME kongressin järjestelyistä vastaa tänä vuonna Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL yhteistyössä SKTY:n kanssa.

IFME:n suomalaisena puheenjohtajana toimiva Jorma Vaskelainen pitää kuntien hallinnassa olevan rakennetun omaisuuden ylläpitoa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa eri maita koskettavana yhteisenä haasteena.

”Säiden ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän. Niihin varautuminen, samoin osaavan työvoiman saaminen alalle sekä kestävä kaupunkikehittäminen nousevat esille tulevien päivien asiantuntijapuheenvuoroissa ja keskusteluissa”, Vaskelainen kertoo.

Suomessa rakennetun ympäristön arvo on noin 560 miljardia euroa, joka vastaa noin 72 % kansallisvarallisuudestamme. ”Rakennetun omaisuuden tila ja teknisten peruspalveluiden saatavuus määrittelevät pitkälti yhteiskunnan kilpailukyvyn ja hyvinvointimme tason.”, toteaa kongressin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Helena Soimakallio Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:stä.

Hänen mukaansa erityisesti kuntien vastuulla olevan yhdyskuntateknisten järjestelmien korjausvelka kasvaa uhkaavasti. ”Rakennetun omaisuuden tilasta vuonna 2011 julkaistun ROTI-raportin mukaan nykyinen noin 2,5 miljardin euron korjausvelka on jo yli 10 % katujen ja yhdyskuntateknisten järjestelmien 23 miljardin euron kokonaisarvosta. Lisäksi uus- ja korjausinvestointeihin on laskettu pikaisesti tarvittavan yhteensä 3 miljardia euroa. Tarvittavan rahoituksen järjestäminen on erittäin haastava tehtävä tässä taloudellisessa näkymässä.”, huomauttaa Soimakallio.

Europarlamentaarikko Carl Haglund: EU tarjoaa uusia keinoja edistää infrahankkeita

Kongressin avauspäivänä puhunut europarlamentaarikko Carl Haglund pohti puheenvuorossaan talouskriisin vaikutuksia eri puolilla Eurooppaa ja kuntien kykyä sopeutua nykytilanteeseen.

Haglund totesi kuntatekniikan suurimmaksi haasteeksi julkistalouden kehnon tilan. Suuri osa Euroopan unionin jäsenvaltioista joutuu tasapainottamaan talouttaan lykkäämällä tarpeellisia investointeja.

Tilanteen parantuminen ei Haglundin mukaan onnistu vain säästämällä, vaan Euroopan tulee panostaa talouskasvua edistäviin ratkaisuihin. Infrastruktuuri on keskeinen kilpailutekijä, jota ei saisi päästää rapistumaan.

”Investointeja kuntatekniikkaan edistetään EU-tasolla taloudellisista haasteita huolimatta. Panostukset suuriin infrastruktuurihankkeisiin ovat saaneet erityistä huomiota viime aikoina. Merkittäviä investointeja on tulevaisuudessa tarkoitus mahdollistaa mm. projektibondeilla eli EU:n takaamilla hankejoukkovelkakirjoilla”, Haglund kertoi.

Haglund uskoo teknologian tarjoavan etenkin ympäristön kannalta kestäviä mahdollisuuksia kehittää kuntatekniikkaan uusia ratkaisuja. ”Ongelmien sijasta meidän tulisi keskittyä uusien haasteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Ennakkoluuloton suhtautuminen vaihtoehtoisiin toimintatapoihin sekä päätöksenteon ja toimeenpanon tehostaminen ovat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa avaintekijöitä.”

Lisätietoja:
Jorma Vaskelainen, puheenjohtaja SKTY ja IFME, +358-50-63 892, jorma.vaskelainen@lahti.fi
Carl Haglund, europarlamentaarikko, Member of the European Parliament, +358-50-52 17 379, carl.haglund@europarl.europa.eu
Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, +358 - 40 550 7706, helena.soimakallio@ril.fi
Rakennetun omaisuuden tilaa käsittelevä, vuonna 2011 julkaistu ROTI-raportti: www.roti.fi Takaisin edelliselle sivulle