Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kolmesta lähes nollaenergiarakentamisen asetusluonnoksesta

Asetusluonnokset käsittelevät uuden rakennuksen energiatehokkuutta, sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa sekä energiamuotojen kerrointen lukuarvoja.

Lausunnot tulee toimittaa ympäristöministeriöön 7.11.2016 mennessä. Asetuksiin liittyviä kommentteja pyydetään toimittamaan RILin lausunnon valmistelua varten sähköpostitse Helena Soimakalliolle 1.11.2016 mennessä osoitteella helena.soimakallio@ril.fi.Takaisin edelliselle sivulle