RIL - Suomen Rakennusinsinöörien Liitto: Kuinka ympäristönäkökulmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa? RILin hallituksen varapuheenjohtajalla Mikko Inkalalla on tästä selvä visio. Lue RILin sivuilta päästölaskentaa koskeva uusi Inkalan blogikirjoitus -> http://bit.ly/2Fm6chb #päästölaskenta

Kuinka ympäristönäkökulmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa? RILin hallituksen varapuheenjohtajalla Mikko Inkalalla on tästä selvä visio. Lue RILin sivuilta päästölaskentaa koskeva uusi Inkalan blogikirjoitus -> http://bit.ly/2Fm6chb
#päästölaskenta