Puheenjohtajan esittely


Saija Varjonen

RILin Pirkanmaan osaston puheenjohtaja
Suunnittelupäällikkö, A-Insinöörit Suunnittelu Oy
 

Tärkeimmät tavoitteesi RILin Pirkanmaan osaston pj:nä?

Lähetimme jäsenistöllemme kaksi vuotta sitten laajan kyselyn, jossa selvitimme kiinnostusta erilaisiin koulutus- ja virkistystapahtumiin.  Tavoitteeni tälle vuodelle on yhdessä hallituksen kanssa vastata kyselyn tapahtumatoiveisiin, lisätä PiRILin some-näkyvyyttä sekä tiivistää yhteistyötä PiRIL-Nuorten ja opiskelijoiden kanssa. Keväällä pidimme lounastapaamisen, jonka yhteydessä kuulimme esitelmän koskien Tampereen kaupungin alueiden kehitys- ja tulevaisuudennäkymiä rakentamisessa. Lajikokeiluna järjestimme onnistuneen koko perheen trampoliinitapahtuman. Suosituimmat tapahtumamme ovat edelleen joulu- ja kesäglögit. Syksyllä on tulossa mm. ulkomaan ekskursio, työmaavierailu sekä perhetapahtuma yhteistyössä PiRIL-Nuorten kanssa.
 

Mainitse KIRA-alan positiivisia esimerkkejä Pirkanmaalta?

Pirkanmaalla on runsaasti positiivisia tuulia. Esimerkiksi rantarakentamisen asuntotuotantohankkeita sekä ranta-alueiden kehittämishankkeita on käynnissä useita. Lisäksi Tampereella on kaavoitettu ja kaavoitetaan runsaasti vanhoja teollisuusalueita sekä tiivistetään kaupunkirakennetta täydennysrakentamisella. Myös liikuntarakentaminen on Pirkanmaalla vilkasta. Toki on mainittava myös eniten julkisuutta saaneet hankkeet: Ratikka, Kansi-areena ja jo käytössä oleva Rantatunneli. Koulutuspuolelta mainintana Tampere3, jossa rakennetaan uutta mallia korkeakoulutukseen Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
 

Mihin asioihin alalla pitäisi tällä hetkellä erityisesti keskittyä?

Digitalisaatio on jo muuttanut alaa huomattavasti, mutta sen hyödyntämisessä on vieläkin valtavasti potentiaalia. Allianssi- ja yhteistoimintamallien yleistyminen sekä asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden huomioiminen ovat myös muuttaneet totuttuja prosesseja.

Uusilla palvelumuodoilla ei kehitetä ainoastaan uudistuotantoa, vaan saadaan työkaluja myös jo olemassa olevan rakennetun ympäristömme arvon säilyttämiseen. Korjausvelan hallitsemisessa oleellista on muun muassa ennakoiva kunnossapito ja ylläpitovaiheeseen saakka ulottuva elinkaariajattelu. Erityisesti alalla tulisi kuitenkin keskittyä siihen, että toimitaan laatukeskeisesti prosessin alusta loppuun.


Juttu on julkaistu Rakennustekniikka-lehden numerossa 2/2017.