Työttömyyskassa

KOKO-kassa, palkansaajat

Rakennusinsinöörien Liitto tarjoaa jäsenilleen ansioon suhteutetun työttömyysturvan Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn  kautta jäsenmaksulla, jonka Finanssivalvonta kassan esityksestä vuosittain vahvistaa. Jäsenmaksu vuonna 2019 on 75 euroa.

Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa, työvoimapoliittista aikuiskoulutustukea, vuorottelukorvausta ja koulutuspäivärahaa. Työttömyyskassan jäsenyys on jokaisen vapaaehtoisesti valittavissa. Mikäli haluat liittyä KOKO-kassaan palauta liittymislomake täytettynä RILiin.

Lisätietoja löytyy KOKO-kassan kotisivuilta: www.kokokassa.fi

KOKO-kassa
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI
p. (09) 4763 7600
fax (09) 4763 7690, sähköposti asiakaspalvelu@kokokassa.fi, jasenrekisteri@kokokassa.fi

Koulutustuen ja vuorotteluvapaan asioille oma sähköpostiosoite koulutus-vuorottelu@kokokassa.fi

Kassan asiakaspalvelupisteen ja työttömyysturvan puhelinpalvelun aukioloajat löydät kassan kotisivuilta www.kokokassa.fi.

KOKO-kassan asiakaspalvelun käyntiosoite on Ratavartijankatu 2 B, 4.krs.

 

AYT-kassa, yrittäjät

RIL tarjoaa yrittäjäjäsenilleen ansiosidonnaista työttömyysturvaa AYT-kassan kautta. AYT-kassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta.

Yrittäjäksi katsotaan:
pääasiallisen toimeentulonsa yritystoiminnasta saava henkilö, joka on YEL-tai MYEL-vakuutusvelvollinen tai kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja

  • a) työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän itse omistaa vähintään 15% tai yhdessä perheensä kanssa (tai perhe) omistaa vähintään 30 % tai
  • b) työskentelee yrityksessä, josta hän itse tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa (tai perhe) omistaa vähintään 50%

Jäsenyyden edellytyksenä on lisäksi se, että yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TEL) on vähintään 8 520 euroa/vuosi (= 710 euroa/kk).

Lisätietoja AYT-kassan kotisivuilta www.ayt.fi