RILin vuosimaksut 2020

Vuosimaksulaskut lähetetään sähköpostilla helmikuun alussa. Voit myös tehdä jäsenmaksulaskua varten verkkolaskusopimuksen verkkopankissasi valitsemalla laskuttajaksi RILin. Verkkolaskusopimusta tarvitset jäsennumerosi, jonka saat RILin Jäsensivuilta (käyttäjätunnus Jäsensivuille on RILille antamasi sähköpostiosoite).

Laskuusi on koottu jäsenstatuksesi ja ilmoituksesi mukaiset erät seuraavista:


Varsinaisen jäsenen vuosimaksu on 220 euroa.

Yhdessä ja samassa osoitteessa asuvista kahdesta varsinaisesta jäsenestä toiselle voidaan myöntää puolisoalennus 110 euroa, mikäli hän ei halua toisia lehtiä.

Varsinaiseksi jäseneksi siirtyneen opiskelijan vuosimaksu on 110 euroa.

Opiskelija voi liittyä maisteriopintojensa aikana varsinaiseksi jäseneksi, kuitenkin korkeintaan neljän vuoden ajaksi. Varsinaisena jäsenenä saat äänioikeuden ja täydet jäsenedut, mm. lehdet.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu on 110 euroa.

Eläkkeelle siirtyneen jäsenen vuosimaksu on alennettu siirtymistä seuraavasta kalenterivuodesta alkaen edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu KEVENNETYLLÄ LEHTIPAKETILLA on 55 euroa.

Jos eläkeläisjäsen ei halua kotiin jaettuna viikottaista Rakennuslehteä ja digitaalista Tekniikka&Taloutta, vuosimaksu puolittuu. Sen sijaan maksu sisältää neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Rakennustekniikka-lehden.

KOKO-kassamaksu on 66 euroa.

RIL tarjoaa jäsenilleen ansioon suhteutetun työttömyysturvan KOKO-kassan kautta jäsenmaksulla, jonka Finanssivalvonta kassan esityksestä vuosittain vahvistaa.

RIL-TEK -yhteisjäsenen vuosimaksu on 377 euroa.

Voit olla edullisesti sekä RILin että Tekniikan Akateemiset TEKin jäsen samaan aikaan.

Yhteisjäsenelle TEK hoitaa jäsenkunnan työmarkkinaedunvalvonnan ja -neuvottelutoiminnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. RIL vastaa edelleen koko rakennusalan ja rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaationa alan ammatillisista asioista. Molemmat järjestöt vastaavat kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä.

Yhteisjäsenen vuosimaksu koostuu RILin jäsenmaksusta 220 euroa ja TEKin jäsenmaksuosuudesta 157 euroa. Lue lisää yhteisjäsenyydestä täältä.

Jos olet tilannut Talouselämä-lehden yhteisjäsenenä, tilaushinta lisätään jäsenmaksuusi. Lisätietoja: jatta.lytter@ril.fi

Jäsenmaksuvapautukset

Vuosimaksusta ovat vapautetut:

a) kunniajäsenet;
b) opiskelijajäsenet;
c) asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat jäsenet sinä vuonna, jolle palvelusaika pääasiallisesti ajoittuu;
d) äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat jäsenet sinä vuonna, jolle se pääasiallisesti ajoittuu;
e) työttömät;
f) ne, jotka hallitus muista vastaavista syistä vuosimaksusta vapauttaa.

Vapautuksen saamiseksi syyn tulee pääsääntöisesti olla voimassa vähintään 6 kuukautta kalenterivuodesta. Kohtien c...f mukaista vapautusta tulee pyytää kirjallisesti asianomaisin todistuksin.

RIL-TEK -yhteisjäsenen tulee hakea myös TEKin maksuja koskevat vapautukset RILin kautta. Yhteisjäsenen TEK-osuuden vähimmäismaksu on 30 euroa, joka maksetaan aina alennuksista riippumatta.

Hae jäsenmaksun vapautushakemus täältä.
 

Maksuaika

  • Vuosimaksu on suoritettava kunakin kalenterivuonna helmikuun loppuun mennessä.
  • Jäsen, joka liiton lähettämästä huomautuksesta huolimatta ei ole huolehtinut huhtikuun loppuun mennessä vuosimaksun suorittamisesta, menettää jäsenetunsa ja -oikeutensa.
  • Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosimaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä liitosta eronneeksi. Eronneeksi katsomisesta ilmoitetaan kirjallisesti.