RILin vuosimaksut 2019

Vuosimaksulaskut postitetaan helmikuun alussa.

Laskuusi on koottu jäsenstatuksesi ja ilmoituksesi mukaiset erät seuraavista:


Varsinaisen jäsenen vuosimaksu on 215 euroa.

Yhdessä ja samassa osoitteessa asuvista kahdesta varsinaisesta jäsenestä toiselle voidaan myöntää puolisoalennus 107,5 euroa, mikäli hän ei halua toisia lehtiä.

Varsinaiseksi jäseneksi siirtyneen opiskelijan vuosimaksu on 107,5 euroa.

Opiskelija voi liittyä maisteriopintojensa aikana varsinaiseksi jäseneksi, kuitenkin korkeintaan neljän vuoden ajaksi. Varsinaisena jäsenenä saat äänioikeuden ja täydet jäsenedut, mm. lehdet.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu on 107,5 euroa.

Eläkkeelle siirtyneen jäsenen vuosimaksu on alennettu siirtymistä seuraavasta kalenterivuodesta alkaen edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu ilman lehtiä on 53,75 euroa.

Jos eläkeläisjäsen ei halua kotiin jaettuna viikottaisia Rakennuslehteä ja Tekniikka&Taloutta, vuosimaksu puolittuu.

KOKO-kassamaksu on 75 euroa.

RIL tarjoaa jäsenilleen ansioon suhteutetun työttömyysturvan KOKO-kassan kautta jäsenmaksulla, jonka Finanssivalvonta kassan esityksestä vuosittain vahvistaa.

RIL-TEK -yhteisjäsenen vuosimaksu on 367 euroa.

Voit olla edullisesti sekä RILin että Tekniikan Akateemiset TEKin jäsen samaan aikaan.

Yhteisjäsenelle TEK hoitaa jäsenkunnan työmarkkinaedunvalvonnan ja -neuvottelutoiminnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. RIL vastaa edelleen koko rakennusalan ja rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaationa alan ammatillisista asioista. Molemmat järjestöt vastaavat kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä.

Yhteisjäsenen vuosimaksu koostuu RILin jäsenmaksusta 215 euroa ja TEKin jäsenmaksuosuudesta 152 euroa. Lue lisää yhteisjäsenyydestä täältä.
 

Jäsenmaksuvapautukset

Vuosimaksusta ovat vapautetut:

a) kunniajäsenet;
b) opiskelijajäsenet;
c) asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat jäsenet sinä vuonna, jolle palvelusaika pääasiallisesti ajoittuu;
d) äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat jäsenet sinä vuonna, jolle se pääasiallisesti ajoittuu;
e) työttömät;
f) ne, jotka hallitus muista vastaavista syistä vuosimaksusta vapauttaa.

Vapautuksen saamiseksi syyn tulee pääsääntöisesti olla voimassa vähintään 6 kuukautta kalenterivuodesta. Kohtien c...f mukaista vapautusta tulee pyytää kirjallisesti asianomaisin todistuksin.

RIL-TEK -yhteisjäsenen tulee hakea myös TEKin maksuja koskevat vapautukset RILin kautta. Yhteisjäsenen TEK-osuuden vähimmäismaksu on 28 euroa, joka maksetaan aina alennuksista riippumatta.

Hae jäsenmaksun vapautushakemus täältä.
 

Maksuaika

  • Vuosimaksu on suoritettava kunakin kalenterivuonna helmikuun loppuun mennessä.
  • Jäsen, joka liiton lähettämästä huomautuksesta huolimatta ei ole huolehtinut huhtikuun loppuun mennessä vuosimaksun suorittamisesta, menettää jäsenetunsa ja -oikeutensa.
  • Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosimaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä liitosta eronneeksi. Eronneeksi katsomisesta ilmoitetaan kirjallisesti.