NCC: Älykkäät rakennukset

RIL-Nuorten vuoden 2018 ulkoexcursiolla Tukholmassa tutustuimme älykkäisiin rakennuksiin NCC:n toimeksiannosta Nordbygg-messuilla, joka on Pohjoismaiden suurin rakennusalan tapahtuma. Mukaan mahtui yli 900 näytteilleasettajaa sekä yhteensä yli 48 000 kävijää. Suurimpia messuilla esillä olleita teemoja älykkäisiin rakennuksiin ja rakennusten automaation liittyen olivat energiankulutuksen sekä ilmastoinnin hallintaan liittyvät ratkaisut.

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen rakentamisessa ja rakennuksissa kehittyy kiivasta tahtia, ja alalle tulee jatkuvasti uusia toimijoita. Älykkäillä rakennuksilla ja niihin liittyvillä sovelluksilla tarkoitetaan muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen, sisäilman laatuun, turvallisuuteen ja rakennuksen käyttäjien viihtyvyyteen liittyviä valvonta-, hallinta- sekä ohjausjärjestelmiä. Kyseisten järjestelmien kehittäminen on yksi vallitsevista trendeistä rakennusalan ohjelmistoja ja laitteistoja tarjoavien yritysten keskuudessa ja tämä näkyi hyvin myös messuilla.

Tutustuimme useiden palveluntarjoajien ratkaisuihin, joita oli niin yksittäisen kuluttajan kuin yritysasiakkaan tarpeisiin. Selkeä trendi oli erilaisten laitteiden ja anturien kokoaman tietovirran tuominen käyttäjälle havainnollisessa ja helposti tulkittavassa muodossa. Tässä on nähtävissä yhteys eri alojen rajat ylittävään, laajempaan big data -ilmiöön. Erilaisia seuranta- ja mittauslaitteita on ollut markkinoilla jo pitkään, mutta nyt ala on keskittynyt käyttäjälähtöisten rajapintojen kehitykseen.

Yrityskäyttöön on muun muassa Siemensillä ja Schneider Electricillä omat selainpohjaiset sovelluksensa, joiden kautta käyttäjä voi seurata ja ohjata kokonaisten rakennusten teknisten järjestelmien toimintaa. Yhdistettynä tilojen käyttöastetta, lämpötilaa ja ilmanlaatua mittaavien antureiden kanssa nämä järjestelmät voivat automaattisesti optimoida rakennuksen ja jopa yksittäisten huoneiden energiankulutusta. Ohjelmat mahdollistavat myös pidemmän aikavälin seurannan: jos esimerkiksi kokoushuoneen käyttöaste osoittautuu jatkuvasti pieneksi, voidaan huone muuttaa toiseen käyttöön. Systeemit vaativat investointia kattavaan tiedonkeruujärjestelmään, johon voi kuulua työtuoleihin asennettavat paineanturit tilojen käytön seuraamiseen sekä valaistus-, ilmanlaatu- ja lämpötila-anturit kuin myös kulunvalvontajärjestelmät.

Tällä hetkellä käyttäjän näkökulmasta palveluntarjonta on laaja, vaikkakin suurin osa palveluista lupaa samoja toimintoja hieman erilaisessa muodossa ja erilaisella käyttöliittymällä varustettuna. Käyttäjälle tärkeintä lienee, että rakennuksen käytön seuraamisen lisäksi ohjelmistot osaavat ehdottaa käyttäjälle muutoksia toimintaan sekä optimoida itsenäisesti taloteknisiä järjestelmiä. Yleistyvien verkossa toimivien sovellusten etuna on etäohjaus ilman tarvetta fyysisesti säätää järjestelmiä, ja toimintaraporttien avulla eri osa-alueiden tieto on jatkuvasti käyttäjän saatavilla. Kiinteistön omistaja voi siten seurata reaaliaikaisesti eri asetusten toimivuutta sekä havaita nopeasti mahdolliset viat ja puutteet talotekniikan toiminnassa.

Rakennusten automaatio mahdollistaa sen käyttäjälle taloudellisten säästöjen ja tasaisemman käyttömukavuuden saavuttamisen. Energiankulutukseen liittyvät säästöt riippuvat suuresti kiinteistön hyödyntämistä energialähteistä ja lämmitysjärjestelmistä. Esimerkiksi aurinkopaneelien, geotermisen energian sekä ilmanvaihdon hukkalämmön talteenoton täysi potentiaali yhteiskäytössä kaukolämmön kanssa mahdollistuu parhaiten älykkäitä sovelluksia hyödyntäen.

Taloudellisten säästöjen ohella huomioon on syytä ottaa myös lakien asettama paine. Euroopan unionin rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (Energy Performance of Buildings Directive) edellyttää kaikkien julkisten rakennusten olevan lähes nollaenergiarakennuksia tämän vuoden loppuun mennessä ja vuoden 2020 päättyessä määräys koskee kaikkia uusia rakennuksia. Direktiivin myötä entistä ympäristöystävällisemmän ja tehokkaamman tilojen käytön tarve kasvaa selvästi, mihin älykkäät rakennukset ja järjestelmät vastaavat.

Teksti:

Arto Piispanen
Mikko Tuohino