Rambollin tehtävä Ril-Nuorille – ”Digitaalisuuteen liittyviä ratkaisuita työmaalla ja koko kiinteistön elinkaaren aikana”

Työmaan sekä kiinteistöjen digitalisointi on päivittäin esillä oleva teema rakennusalalla. Se mahdollistaa paljon, mutta vaatii myös eri osapuolten omistautumista ja muuttaa totuttuja työtapoja. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan rakentaa turvallisemmin, ympäristöystävällisemmin ja edullisemmin, mutta laitteiden on oltava erityisen luotettavia ja kestäviä. Lisäksi on huomioitava kaikki käyttäjät aina materiaalien toimittajista talon asukkaaseen.

Ril-Nuoret vierailivat keväällä Nordbygg-messuilla, joka on pohjoismaiden suurin rakennusalan tapahtuma. Messuilla oli yli 900 näytteilleasettajaa. Tapahtumasta löytyi perinteisiä rakennustarvikkeita, LVI-tekniikkaa sekä kiinteistöihin liittyviä yrityksiä. Innovaatioita työmaan digitalisointiin oli rekisteröitävistä työmaaporteista kosteussensoreihin ja rakentamisen aikataulutus-ohjelmiin. Isäksi älykkäät rakennukset olivat vahvasti esillä messuilla. Tässä artikkelissa esittelemme löydöksiämme messuilta. Keskityimme erityisesti ratkaisuihin, joiden koimme olevan realistisesti hyödynnettävissä lähitulevaisuudessa ja joiden potentiaali on suuri.

AddMobile

Jokainen työmaalla työskennellyt tietää, miten paljon erilaisia papereita rakennusurakassa on täytettävänä. Kaikista työsuoritteesta tulee täyttää vähintään yksi erillinen dokumentti, joka säilötään luovutuskansioihin. Ongelmana on, että hyödynnettävä informaatio hukkuu usein papereiden määrään. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi määräseurannassa, laadunvarmistuksessa, kustannusten hallinnassa, aikatauluseurannassa, turvallisuudessa ja laskutuksessa. Paperisodan voittamiseksi on esitetty jo pitkään erilaisia mobiilisovelluksia, mutta toistaiseksi työmaat hukkuvat yhä papereihin.

Ruotsalainen AddMobile on kehittänyt ongelmaan oman sovelluksensa, jolla on jo yli 500 asiakastia sekä 10 000 käyttäjää. He ovat toimineet vuodesta 2004 ja yrityksen strategiana on kehittää tuotettaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Valttikorttia vastaavaan Ruotsalaiseen ID06-korttiin kytketty järjestelmä seuraa työmaan henkilöitä ja protokollat täytetään sähköisessä järjestelmässä. Tämä helpottaa huomattavasti kustannusten seurantaa ja lisää työmaan läpinäkyvyyttä tilaajan suuntaan. Samalla urakoitsijan laskutus helpottuu, kun puuttuvia papereita ei tarvitse etsiä mappimetrien joukosta. AddMobilen liikeidea ei ole suinkaan ainutlaatuinen, mutta he saattavat hyvinkin olla tulevaisuuden voittajia digitalisoituvalla rakennusalalla. Ainakin RIL-Nuorille jäi kuva että systeemi on saatava käyttöön heti myös Suomessa. AddMobileen voi tutustua ruotsiksi osoitteessa: https://www.addmobile.se/

EnOcean Alliance

Vuonna 2008 maailmanlaajuinen joukko kiinteistö ja teknologia -alojen johtavia yrityksiä iski voimansa yhteen perustaen voittoa tavoittelemattoman EnOcean Alliancen. Tänä päivänä yhteisöön kuuluu yli 400 yritystä ja joukkoon mahtuu muun muassa IBM ja Honeywell. Allianssin tavoitteena on kehittää ”Enenergy harvesting wireless” – tekniikkaa, jolla tarkoitetaan ympärillämme olevien pienten energialähteiden kuten paineen, ilmavirran tai lämmön hyödyntämistä elektronisten laitteiden käyttöenergiana. Kyseinen tekniikka mahdollistaa IoT-ratkaisuja, jossa kiinteistön eri komponentit kommunikoivat tarvitsematta ollenkaan ulkopuolista käyttöenergiaa. Allianssin kehittämää teknologiaa hyödynnetään yli 500 000 rakennuksessa ja akuttomia laitteita on miljoonia.

EnOcean Alliancen Nordbygg-messujen standillä tuotteitaan esittelivät Dolphin by EnOcean, Honeywell PEHA sekä Omnio (AWAG). Kaikki yritykset mainostivat laitteidensa toimivan ilman akkuja tai paristoja ottamalla käyttöenergiansa ympäröivistä pienistä energialähteistä. Digitalisoituvassa maailmassa tämä tuo valtavia säästöjä rakennusten energiankulutukseen. Lisäksi laitteet itsessään optimoivat rakennuksen energiankulutusta esimerkiksi pienentämällä ilmanvaihtoa ja sammuttamalla valot tyhjistä tiloista. EnOcean Alliancen referenssilista on vaikuttava ja kohteita löytyy ympäri maailman sairaaloista toimistoihin ja jalkapalloareenoista huvijahteihin. Tulevaisuudessa Allianssin tavoitteena on standardoida Energy Harvesting Wireless – tekniikka ja tukea kehitystä älykkäistä rakennuksista kohti itseoppivia rakennuksia. Excuporukkamme näki kyseisen teknologian erityisen kiinnostavana ja uskomme, että siitä tullaan kuulemaan jatkossa entistä enemmän. Lisätietoja voi tutkia yrityksen kotisivuilta: https://www.enocean-alliance.org/

Noda Intelligent Systems AB

Yli 50% Euroopan Unionin energiasta käytetään lämmittämiseen ja viilentämiseen. Noda Intelligent Systems on data-analytiikkaa hyödyntävä Ruotsalainen yritys, jonka tavoitteena on optimoida kaukolämpöverkkoa yhdistämällä rakennuksia älykkääksi kokonaisuudeksi. Yrityksen ajatuksena on käyttää hyödyksi rakennuksiin varastoitunutta lämpöä ja vähentää kaupungin energiankulutusta optimoimalla kaukolämpöverkon hallintaa. Data lämpöresurssista yhdistetään esim. viikonpäivään ja säähän perustuvaan ennusteeseen tulevasta energiankulutuksesta. Näiden avulla itseoppiva järjestelmä mittaa, analysoi ja kontrolloi kiinteistöjen lämpötilaa ja sisäilmaa. Nodan Storm tekniikalla on yhdistetty yhteensä 2 000 rakennusta Ruotsissa, Varsovassa ja Lontoossa, mutta tavoitteena on olla eturintamassa muokkaamassa Euroopan kaukolämpöverkkoja älykkäiksi.

Rakennuksia yhdistävää Storm tekniikkaa voidaan ajaa kolmella erilaisella strategialla: Peak Shaving, Market Interaction ja Cell Balancing. Ensimmäisen ajatuksena on pienentää kaukolämpöverkon fossiilista energiankulutusta. Tämä tapahtuu katkaisemalla rakennuksen lämmitys, kun tilan lämpötila ylittää toivotun lämpötilan ja kyseinen energia hyödynnetään muualla verkossa. Market Interaction asetuksen tarkoituksena on alentaa rakennuksen käyttökustannuksia seuraamalla sähkön hintaa ja käyttämällä kullakin hetkellä taloudellisesti mielekkäintä energiamuotoa. Asetus tarvitsee toimiakseen esimerkiksi lämpöpumpun kaukolämmön rinnalle, millä vuorottelu sähkön ja kaukolämmön välillä on mahdollista. Cell Balancing on edellisiä monimutkaisempi algoritmi, jonka tarkoituksena on luoda yhteisöistä energiatehokkaampia. Se tutkii energian tuotantoa ja kysyntää ja tasapainottaa lämpöverkkoa ennusteella ympäröivästä maailmasta. Lue lisää osoitteesta: https://storm-dhc.eu/