Megatrendit rakennusalalla: ympäristö, digitalisaatio ja kaupungistuminen

Rakennusalaa on kasvavissa määrin ohjannut kolme suurta kehityssuuntaa: ympäristö, digitalisaatio sekä kaupungistuminen. Nämä trendit muuttavat alaa jatkuvasti ja rakennusalan yritysten onkin seurattava niiden kehittymistä tarkalla silmällä. Kävimme katsastamassa, miten nämä trendit näkyivät Ruotsissa Nordbygg-messuilla.

Vuoden 2018 Nordbygg-messut pidettiin 8.-13. huhtikuuta Stockholmsmässan-messuhallissa ja mukana oli noin 900 yritystä sekä yli 48 000 kiinnostunutta vierailijaa. Kyseessä ovat Pohjoismaiden suurimmat rakennus- ja LVI-alan messut, ja siksi oivallisempaa paikkaa näiden rakennusalan trendien haisteluun on vaikea löytää!

Ympäristö

Ympäristö ja kestävyys, “sustainability”, ovat jo kohtuullisen pitkään olleet trendeinä lähes missä vain, kuten myös rakennusalalla. Rakennusalan yritykset ovat vuosi vuodelta lisänneet ympäristönäkökohtien huomioon ottamista, mikä on näkynyt myös markkinoinnissa. Useat yritykset tuovat markkinoinnissaan esille tuotteidensa tai palveluidensa ympäristöystävällisyyttä tai energiatehokkuutta.

Sama ilmiö voitiin havaita vuoden 2018 Nordbygg-messuilla Tukholmassa. Erittäin monet mukana olevista yrityksistä toivat esille vihreitä arvoja tai ympäristöhyötyjä, joita tuotteiden ja palvelujen avulla voidaan saavuttaa.

Esimerkiksi viherrakentamiseen keskittyvä Veg Tech sai vihreitä arvoja korostavalle pisteelleen useita vierailijoita. Yritys esitteli viherkattotuotteitaan, jotka erottuivat luonnonläheisyydellään muista ympäristöaiheisista tuotteista. Veg Tech vähentää tuotteillaan eroosioon, hulevesiin, kattomateriaalien kulumiseen ja biologisen monimuotoisuuden vähentymiseen liittyviä ongelmia, ja toki kasvillisuuden lisääminen jatkuvasti tiivistyviin kaupunkiympäristöihin parantaa ilman laatua sekä ihmisten terveyttä. Viherkatot ja -seinät ovat kätevä ja yhä yleistyvä tapa lisätä vehreyttä urbanisoituvaan ympäristöön, ja ne ovatkin yhteydessä kaupungistumiseen. Ruotsissa viherkattoja näkee jo siellä täällä, mutta Suomessa niitä saa yhä hieman etsimällä etsiä. Ruotsin kunnat saattavat rakennusprojektien yhteydessä vaatia alkuperäisen ympäristön säilyttämistä alueella, kertoi Veg Techin tekninen myyjä Stefan Hultenius. Ruotsissa viherkattojen kunnallista rakentamista tuetaan 100 miljoonalla kruunulla vuonna 2018, ja onkin hyvin mahdollista, että vastaavia vaatimuksia ja tukia saadaan Suomeen - joka tapauksessa on todennäköistä, että viherrakentaminen katoille ja julkisivuille lisääntyy Suomessakin tulevaisuudessa.

Toisena esimerkkinä voidaan nostaa esiin esimerkiksi suomalainen rakennustarvikkeiden vuokraamiseen erikoistunut Ramirent, joka esitteli Nordbygg-messuilla Ecosolve-palveluaan, jonka avulla rakennusprojektin energiankulutusta voidaan vähentää. Saattaa olla jokseenkin odottamatonta, että vuokraamiseen keskittyneessä yrityksessä korostetaan ympäristöystävällisyyttä. Ramirentin Ruotsin ja Tanskan vastaava johtajan Jonas Söderkvistin mukaan yritykselle on tärkeää auttaa rakennusprojekteja energiatehokkaampaan ja ympäristöystävälliseen suuntaan. Hän korostaa rakennusprosessin energiatehokkuuden merkitystä ympäristöllisen kestävyyden lisäämisessä, mutta myös työturvallisuusnäkökohtien huomioimista, mikä parantaa rakennusprosessin sosiaalista kestävyyttä. Seuraaviksi kehityskohdiksi Söderkvist mainitsee rakennusprosessien ajallisen tehokkuuden lisäämisen sekä paremman energiankulutuksen seurannan, sillä hänen mukaansa ympäristösertifioinnit eivät yleensä ota itse rakennusprosessissa tapahtuvia ympäristövaikutuksia tarpeeksi hyvin huomioon.

Digitalisaatio

Digitalisaatio on näkynyt ympärillämme jo pitkään, mutta rakennusalaan se on vaikuttanut vielä melko vähän. Alan digitalisoituminen on kuitenkin väistämätön kehityssuunta ja digi-loikka tulee todennäköisesti olemaan suurempi ja nopeampi kuin osaamme kuvitella. Tämä teema oli voimakkaasti esillä myös Nordbygg messuilla, jossa suuret yritykset ja pienemmät toimijat toivat esille omia digi-ratkaisujaan.

Kotien ja toimitilojen energiankulutusta sekä muita toimintoja seuraavat älyratkaisut olivat ehkä messujen näkyvin digitalisaation kohde. Useimpien yritysten ratkaisut olivat lähes identtisiä ja nopealla pintaraapaisulla oli vaikeaa erottaa, kenen tuotteessa potentiaalia oli eniten. Huomattavaa oli myös se, että useat digialan yritykset olivat astuneet lähemmäs kiinteistö- ja rakennusalaa.

Mieleeni jäi esimerkiksi Schneider Eletricin EcoStruxure Building -ratkaisu, jonka tarkoituksena on lisätä rakennuksen ympäristöystävällisyyttä Internet of Things- eli IoT-ratkaisuilla. EcoStruxure alustan tavoitteena on säästää erityisesti talon käyttöaikana tapahtuvaa energiankulutusta. Se seuraa muun muassa eri tilojen lämpötilaa ja hiilidioksidipitoisuutta ja optimoi ilmanvaihdon voimakkuuden sen mukaan. Olin myös vaikuttunut mahdollisuudesta seurata kiinteistön käyttöastetta, minkä perusteella yritys voi arvioida onko heidän käytössään sopiva määrä toimitilaa. Homma oli viety jopa niin pitkälle, että jokaisen pöydän käyttöastetta pystyi seuraamaan erikseen pöydästä löytyvän sensorin avulla. Shneiderin EcoSrtuxuresin asiakkaita ovat esimerkiksi Marriot hotelliketju sekä Hilton Garden Inn Dubaissa. Sneiderin digiratkaisuun pääsee tutustumaan ositteessa: https://www.schneider-electric.fi/fi/work/campaign/innovation/buildings.jsp.

Kaupungistuminen

Maailma kaupungistuu kiihtyvää tahtia ja vuodesta 2014 enemmistö maailman väestöstä on ollut kaupunkilaisia. Kaupungistuminen on erityisen voimakasta kehittyvissä maissa, mutta koskettaa myös kehittyneitä maita kuten Ruotsia. Tämän vuoksi maa on käynnistänyt historiansa suurimman investointihankkeen ja se koskee yksinomaa rakennusalaa. Vuoteen 2030 mennessä Ruotsi investoi 64 miljardia euroa uuteen infrastruktuuriin sekä rakentaa yhteensä 700 000 uutta asunta ja toimistoa. Ruotsin investointeihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa: https://www.business-sweden.se/en/Invest/industries/infrastructure-and-construction/

Ratkaisuita kaupungistumiseen etsittiin myös Nordbygg messuilla. Potentiaalisia ratkaisuita kaupungistuvan maailman tarpeisiin oli löydettävissä useilta ständeiltä, mutta päällimmäisenä mieleeni jäi pieni Thermogaian piste aivan messuhallin takanurkasta. Yritys käyttää Nasan kehittämää tekniikkaa rakennusten pintaratkaisuihin, minkä avulla päästään pienempään energiankulutukseen, ratkaistaan kosteus- ja homeongelmia sekä parannetaan sisäilman laatua. Toistaiseksi yrityksen ”Thermoskydd” -ratkaisuita on käytetty asuntorakentamisen kohteissa ympäri Ruotsin, mutta samat teemat ovat olleet voimakkaasti esillä myös Suomessa. Näemme Thermoskyddin suurimman potentiaalin olevan kuitenkin erityisen suuri lämpimissä maissa, missä kaupungistuminen on voimakkainta ja suurin osa talojen energiankäytöstä kuluu ilmastointiin. Lisää aiheesta voi lukea yrityksen verkkosivuilta: http://www.thermogaia.se/

Varmasti jokaiselle Nordbygg-messujen vierailijalle välittyi näiden kolmen trendin yhä selkeämpi esilletulo sekä niiden integroituminen rakennusalan tuotteisiin ja niiden markkinointiin yhä syvemmin. Nämä kaikki kolme trendiä yhdistyvät myös palveluissa ja tuotteissa sekä liittyvät vahvasti myös muihin ominaisuuksiin ja pienempiin trendeihin. Esimerkiksi ympäristöystävällisyyteen keskittyminen edellyttää yleensä sekä ympäristöllisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden huomioon ottamista ja näin ollen esimerkiksi vähentää kustannuksia ja lisää yhteiskunnan terveyttä ja toimivuutta pidemmällä aikavälillä.  Megatrendit asettavat rakennusalalle suuria haasteita, mutta luovat samalla valtavia mahdollisuuksia uudenlaisille innovaatioille ja uusille työpaikoille. 

Kirjoittanut: Nelli Melolinna ja Jaakko Klinga