Teekkarin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositus 2019

RILin harjoittelijapalkkasuositus vuodelle 2019 on oheisen taulukon mukainen. Suositus noudattaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin suositusta.
 

Opintopisteet / Peruspalkka euroa/kk

45- / 2 100 €/kk

90- / 2 210 €/kk

135- / 2 280 €/kk

180- / 2 380 €/kk

225- / 2 510 €/kk

Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. Tuntipalkka saadaan jakamalla yo. suosituspalkka 158:lla.

Diplomityöpalkkasuositus vuodelle 2019 on 2 630 euroa/kk. Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita tehtäviä, on ne otettava huomioon palkkaa nostavana tekijänä.