Teekkarin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositus 2018

RILin harjoittelijapalkkasuositus vuodelle 2018 on oheisen taulukon mukainen. Suositus noudattaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin suositusta.
 

Opintopisteet / Peruspalkka euroa/kk

45- / 2 000 €/kk

90- / 2 120 €/kk

135- / 2 210 €/kk

180- / 2 380 €/kk

225- / 2 450 €/kk
 

Suosituspalkat koskevat opiskelijan omaan opintoalaan liittyvää harjoittelutyötä ja se on tarkoitettu sovellettavaksi lähinnä toimistotehtävissä. Työmailla suositellaan noudatettavan yleistä palkkatasoa.

Palkkaa nostavat harjoittelijan aiempi työkokemus ja lisäopinnot, jotka parantavat työskentelyvalmiutta. Kaupunkiseuduilla palkkatasoa suositellaan korkeampien elinkustannusten vuoksi nostettavaksi. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla elinkustannusten korottava vaikutus on noin kuusi prosenttia.

Tuntipalkka saadaan jakamalla yo. suosituspalkka 158:lla.

Diplomityöpalkkasuositus vuodelle 2018 on 2 590 euroa/kk. Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita tehtäviä, on ne otettava huomioon palkkaa nostavana tekijänä.