Teekkarin harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositus 2020

VUOSI 2020                                                                                          

Opintopisteet Peruspalkka euroa/kk
41–80 2150
81–120 2260 
121–160  2330 
161–200  2430   
201–   2570 

 

Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä. Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. Tuntipalkka saadaan jakamalla yo. suosituspalkka 158:lla.

Diplomityöpalkkasuositus vuodelle 2020 on 2 690 euroa/kk. Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita työtehtäviä, ne on hyvä ottaa huomioon palkkaa nostavana tekijänä.