AAMIAISTILAISUUS ”MITÄ UUSIA YHTEISTOIMINNALLISIA HANKEPROSESSEJA KANNATTAA OTTAA KÄYTTÖÖN SUOMESSA?”

Rakennuttaminen ja projektinjohto -tekniikkaryhmä järjesti aamiaistilaisuuden RIL:n toimiston tiloissa, keskiviikkona 30.5.2018. Johtava tutkija Pertti Lahdenperä VTT:ltä esitteli kahdeksan yhteistoiminnallista hankemuotoa: 2-vaiheinen avoin kirja (2-stage open book), kustannusohjattu hankinta (cost led procurement), aikainen urakoitsijan mukaanotto (early contractor involvement), aikainen tarjoajien mukaanotto (early tenderer involvement), sijaisvaltuuttaminen (novation contract), yhdistämis-/välitysmalli (bridging method), innovatiivinen urakoitsijan mukaanotto (innovative contractor involvement) ja osittainen hinnan valinta (partial price selection). Näitä on kokeiltu talon- ja infrarakennusaloilla Australiassa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa.

Lisäksi Lahdenperä ehdotti kahta hybridimuotoa: kehitysvaiheen sisältävä suunnittelu ja toteuta (STK) -urakkaa ja kehitysmenettelyyn perustuvaa kokonaisurakkaa (kKU).

Alustaja pohti eri hankemuotojen soveltumista Suomeen. Keskustelussa tuotiin esille muun muassa näiden hybridimuotojen (ml. osatoteutuspainotteisen allianssin) käytön vaatimukset tilaajan osaamisille, soveltuvuuden testaukset jatkossa, käyttöön liittyvät kehittämiskonsultoinnin tehtävät, suunnittelijoiden kapasiteetin riittävyys, käyttö ja korvaaminen (kehitysvaiheissa) sekä alan yhteisten kehittämisryhmien perustaminen.