7.11.2018 Kuinka Länsimetrossa hallitaan yhteiskunta- ja mediasuhteita?

Rakennuttaminen ja projektinjohto -tekniikkaryhmän jäsenet pääsivät 7.11.2018 Länsimetron projektitoimistolle kuulemaan, kuinka Länsimetrossa hallitaan yhteiskunta- ja mediasuhteita. Tilaisuuden alkuun Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi kertoi Länsimetro-hankkeesta, minkä jälkeen varsinaiseen aiheeseen syvennyttiin Länsimetro Oy:n viestintäjohtaja Satu Linkolan johdolla. Puheenvuorossaan Linkola keskittyi erityisesti kertomaan vaikuttajaviestinnästä Länsimetron näkökulmasta. Tilaisuudessa syntyi paljon hyvää keskustelua niin Länsimetro-hankkeeseen kuin viestintään liittyen. Tilaisuuten osallistui noin 20 RILiläistä.

 

4.9.2018 vierailu Triplan työmaalle

RILin rakennuttaminen ja projektinjohto -tekniikkaryhmä tutustui Triplan työmaahan 4.9.2018. Keski-Pasilassa sijaitsevalla kolmen korttelin kokonaisuudessa on yhtä aikaa käynnissä kauppakeskuksen, pysäköintilaitoksen, joukkoliikenneaseman, hotellin ja toimistojen sekä asuntojen työmaat.

Rakennuttamisen johtaja Jarkko Pakkala esitteli Triplan haasteita rakennuttamisen kannalta. Hänen mielestään tärkeintä on, että näin valtavassa hankkeessa kaikki ymmärtävät riittävästi kokonaisuutta ja puhaltavat yhteen hiileen. Laatupäällikkö Pauli Neuvonen vastasi tekniikkaryhmäläisten etukäteen esittämiin kysymyksiin työturvallisuudesta ja turvallisuussuunnitelmista.

Esittelyn jälkeen noin 25 tekniikkaryhmäläistä tutustui Triplan kauppakeskuksen rakennusvaiheisiin ja mallitiloihin.

 

30.5.2018 AAMIAISTILAISUUS: ”MITÄ UUSIA YHTEISTOIMINNALLISIA HANKEPROSESSEJA KANNATTAA OTTAA KÄYTTÖÖN SUOMESSA?”

Rakennuttaminen ja projektinjohto -tekniikkaryhmä järjesti aamiaistilaisuuden RIL:n toimiston tiloissa, keskiviikkona 30.5.2018. Johtava tutkija Pertti Lahdenperä VTT:ltä esitteli kahdeksan yhteistoiminnallista hankemuotoa: 2-vaiheinen avoin kirja (2-stage open book), kustannusohjattu hankinta (cost led procurement), aikainen urakoitsijan mukaanotto (early contractor involvement), aikainen tarjoajien mukaanotto (early tenderer involvement), sijaisvaltuuttaminen (novation contract), yhdistämis-/välitysmalli (bridging method), innovatiivinen urakoitsijan mukaanotto (innovative contractor involvement) ja osittainen hinnan valinta (partial price selection). Näitä on kokeiltu talon- ja infrarakennusaloilla Australiassa, Iso-Britanniassa ja USA:ssa.

Lisäksi Lahdenperä ehdotti kahta hybridimuotoa: kehitysvaiheen sisältävä suunnittelu ja toteuta (STK) -urakkaa ja kehitysmenettelyyn perustuvaa kokonaisurakkaa (kKU).

Alustaja pohti eri hankemuotojen soveltumista Suomeen. Keskustelussa tuotiin esille muun muassa näiden hybridimuotojen (ml. osatoteutuspainotteisen allianssin) käytön vaatimukset tilaajan osaamisille, soveltuvuuden testaukset jatkossa, käyttöön liittyvät kehittämiskonsultoinnin tehtävät, suunnittelijoiden kapasiteetin riittävyys, käyttö ja korvaaminen (kehitysvaiheissa) sekä alan yhteisten kehittämisryhmien perustaminen.