Väylät, liikenne ja logistiikka -tekniikkaryhmä

Väylät, liikenne ja logistiikka -tekniikkaryhmän toimialueena on kaikkien liikennemuotojen (maa-, vesi- ja ilmaliikenne) henkilö- ja tavaraliikenne, niihin liittyvä infrastruktuuri sekä näihin liittyvä tutkimus- ja kehitystyö. Tekniikkaryhmä jatkaa vanhan liikenne- ja kuljetusjaoston työtä ja jaoston jäsenet siirretään suoraan tekniikkaryhmän jäseniksi.

Teknikkaryhmässä on edustettuna sekä julkisella että yksityisellä sektorilla liikennesuunnittelun ja -tutkimuksen parissa toimivia tahoja. 

Tekniikkaryhmän tavoitteena on aktivoida liikenne- ja kuljetusalan jäseniä siten, että RILissä toimisi jatkossa aktiivinen liikenne- ja kuljetusalan asiantuntijoiden keskustelufoorumi.

Tavoitteeseensa tekniikkaryhmä pyrkii järjestämällä omien kokouksiensa yhteydessä kaikille avoimia teemakokouksia, joissa esitellään ja keskustellaan jostain ajankohtaisesta aiheesta tai hankkeesta. Lisäksi järjestetään erillisiä liikenne- ja kuljetusalan ajankohtaisia asioita käsitteleviä keskustelutilaisuuksia. Alalla toimivien ihmisten tutustuttamiseksi toisiinsa tekniikkaryhmä järjestää myös vapaamuotoisia sosiaalisia tilaisuuksia, joissa voidaan keskustella alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

 

Johtoryhmä

Puheenjohtaja

Olli Holm
Liikennevirasto
040 564 8869
olli.holm (at) liikennevirasto.fi

Hannu Aurinko
RILin hallituksen edustaja
hannu.aurinko (at) laatuinsinoorit.fi

Pasi Hölttä
Oy VR Track Ab
040 5258838
pasi.holtta (at) vr.fi

Eva Lodenius
Sipoon kunta
050 369 7470
eva.lodenius (at) sipoo.fi

Ossi Inkiläinen
ossi.inkilainen (at) aalto.fi

Samuel Tuovinen
Espoon kaupunki
046 877 1840
samuel.tuovinen (at) espoo.fi

Anne Herneoja
Sito Oy
040 5688838
anne.herneoja (at) sito.fi

Pekka Kuorikoski
Ramboll Finland Oy
040 571 7182
pekka.kuorikoski (at) ramboll.fi

Matti Kiljunen
ELY-keskus, Varsinais-Suomi
040 027 5572
matti.kiljunen (at) ely-keskus.fi

Matti-Pekka Rasilainen
Seniorijäsen
0500 439 595
mprasilainen (at) gmail.com

Jouni Kiviniitty
Teekkariedustaja, TTY, Liittymä
jouni.kiviniitty (at) student.tut.fi

Eero Kauppinen
Ramboll Finland Oy
050 5152 204
eero.kauppinen (at) ramboll.fi

Anna Pätynen
anna.patynen (at) gmail.com
 

Pihla Kuokkanen
Helsingin kaupunki
pihla.kuokkanen (at) hel.fi

Henriikka Hellström
RILn toimiston edustaja
040 554 8857
henriikka.hellstrom (at) ril.fi