RIL-Mentorointi 2024

Suosittu RIL-Mentorointi -ohjelma toteutetaan jälleen vuonna 2024! 

RIL-Mentorointi RILin jäsenetuihin kuuluva, kaikille jäsenille ilmainen ohjelma! Haku ohjelmaan on auki 13.3.2024 saakka. Mentoroinnin aloitustilaisuus järjestetään huhtikuussa, ja kaikille yhteystietonsa jättäneille lähetetään lisätietoja mm. ohjelman tarkemmasta aikataulusta maaliskuun alkupuolella.
 

Miksi?

Mentoroinnin tuloksena nuori tai jo pidempäänkin työelämässä ollut tunnistaa aiempaa laajemmin oman urapolkunsa mahdollisuudet, kasvupolkunsa ja kehityssuuntansa sekä saa työkaluja tälle matkalle. Kokeneempi ammattilainen oppii ja oivaltaa lisää nuoremman näkökulmista − ja varmasti myös itsestään. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi ohjelmaan valitut henkilöt allekirjoittavat mentorointisopimuksen.

Käy lukemassa RILin jäsenen kokemuksia vuonna 2020 käynnistetystä RILin Mentorointiohjelmasta.

Miten?

Mentorointiohjelma kestää noin kahdeksan kuukautta ja se koostuu yhteistapaamisista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Yhteistapaamiset organisoidaan RILin puolesta ja niiden tarkoituksena on antaa osallistujille työkaluja varsinaisiin mentorointitapaamisiin. Parit ja ryhmät sopivat tapaamisensa omalla vapaalla aikataulullaan.

Tarjoamme mentorointipareille keskustelun aiheiksi pitkän listan asioita teknisistä detaljeista henkilöstöjohtamiseen. Parit valitsevat itseään kiinnostavat aihealueet vapaasti ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa.

  • Mentorointiohjelmaan ilmoittautuminen avataan tammikuussa 2024.
  • Mentoroinnin aloitustilaisuus järjestetään huhtikuussa.
  • Ohjelma päättyy joulukuussa 2024.


Vuonna 2024 mentoripolkuja on kolme:

1. Mentoriohjelma untuvikot

Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreilla on 15-40 vuotta työkokemusta, ja he toimivat pääsääntöisesti yhä työelämässä.
 

2. Mentoriohjelma ryhmämentorointi

Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreilla on 15-40 vuotta työkokemusta, ja he toimivat pääsääntöisesti yhä työelämässä.

Toimintamalli: Yksi mentori opastaa yhtäaikaa 2-3 aktoria.

Osallistujamäärä: 3 mentoriryhmää.
 

3. Mentoriohjelma johtajat

Aktorit ovat vasta aloittaneet johtajapolkunsa tai toimineet asemassaan jo muutaman vuoden.

Mentorit ovat kokeneita johtajia, joiden työelämäikä lähenee kokemuksessa huippuvuosia. Vaihtoehtoisesti kiivain työtahti on kääntynyt eläkkeen puolelle lähiaikoina.

Osallistujamäärä: 3-5 mentoriparia.

Huomio RILin jäsenyydestä!
Sekä mentorien että aktorien on oltava RILin jäseniä. 
 

*************'
 

Lisätiedot RIL-Mentoroinnista:

Henriikka Hellström, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 554 8857
Jenni Ahola, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 834 2705