RIL-Mentorointi 2022

RIL-Mentorointi -2022 ohjelma on päättynyt joulukuussa 2022. Kiitos kaikille ohjelmaan osallistuneille! Järjestämme seuraavan mentorointiohjelman vuonna 2024.

Käy lukemassa RILin jäsenen kokemuksia edellisestä, vuonna 2020 käynnistetystä RILin Mentorointiohjelmasta.


Vuonna 2022 mentoripolkuja on neljä, uutuutena ensi kertaa järjestettävä käänteismentorointi:
 

1. Mentoriohjelma untuvikot

Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreilla on 15-40 vuotta työkokemusta, ja he toimivat pääsääntöisesti yhä työelämässä.
 

2. Mentoriohjelma ryhmämentorointi

Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoroitavalla on siis kesätöiden, harjoitteluiden ja muiden töiden kautta työkokemusta vähintään muutamalta työnantajalta tai muutamasta tehtävästä.

Mentoreilla on 15-40 vuotta työkokemusta, ja he toimivat pääsääntöisesti yhä työelämässä.

Toimintamalli: Yksi mentori opastaa yhtäaikaa 2-3 aktoria.

Osallistujamäärä: 3 mentoriryhmää.
 

3. Mentoriohjelma johtajat

Aktorit ovat vasta aloittaneet johtajapolkunsa tai toimineet asemassaan jo muutaman vuoden.

Mentorit ovat kokeneita johtajia, joiden työelämäikä lähenee kokemuksessa huippuvuosia. Vaihtoehtoisesti kiivain työtahti on kääntynyt eläkkeen puolelle lähiaikoina.

Osallistujamäärä: 3-5 mentoriparia.


4. MENTOROINTIOHJELMA KÄÄNTEISMENTOROINTI

Käänteismentoroinnissa perinteiset mentoroinnin roolit on käännetty niin, että kokemattomampi toimii mentorina kokeneemman sijaan. RILin käänteismentoroinnissa mentori ja aktori vaihtavat rooleja puolivälissä mentorointimatkaa, eli molemmat toimivat mentoreina ohjelman aikana. 
Aktorit ovat vähintään opintojensa valmistumisvaiheessa ja korkeintaan viisi vuotta työelämässä olleita nuoria ammattilaisia. Mentoreilla on 15-40 vuotta työkokemusta, ja he toimivat pääsääntöisesti yhä työelämässä.

Osallistyjamäärä: Otamme pilotointiohjelmaan 1-3 mentorointiparia.

Huomio RILin jäsenyydestä!
Sekä mentorien että aktorien on oltava RILin jäseniä. Aktorin on täytynyt olla RILin jäsen vähintään vuoden ajan.
 

Miten?

Mentorointiohjelma kestää noin yhdeksän kuukautta ja se koostuu yhteistapaamisista sekä kahdenkeskisistä tapaamisista. Yhteistapaamiset organisoidaan RILin puolesta ja niiden tarkoituksena on antaa osallistujille työkaluja varsinaisiin mentorointitapaamisiin. Parit ja ryhmät sopivat tapaamisensa omalla vapaalla aikataulullaan.

Tarjoamme mentorointipareille keskustelun aiheiksi pitkän listan asioita teknisistä detaljeista henkilöstöjohtamiseen. Parit valitsevat itseään kiinnostavat aihealueet vapaasti ja keskustelevat niistä haluamassaan laajuudessa.

  • Mentorointiohjelmaan ilmoittautuminen avataan tammikuussa 2022.

  • Mentoroinnin aloitustilaisuus järjestetään maalis-huhtikuussa.

  • Ohjelma päättyy marras-joulukuussa 2022.
     

Miksi?

Mentoroinnin tuloksena nuori tai jo pidempäänkin työelämässä ollut tunnistaa aiempaa laajemmin oman urapolkunsa mahdollisuudet, kasvupolkunsa ja kehityssuuntansa sekä saa työkaluja tälle matkalle. Kokeneempi ammattilainen oppii ja oivaltaa lisää nuoremman näkökulmista − ja varmasti myös itsestään. Mentorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, minkä vahvistamiseksi ohjelmaan valitut henkilöt allekirjoittavat mentorointisopimuksen.

 

Lisätiedot:

Henriikka Hellström, RIL, etunimi.sukunimi@ril.fi, 040 554 8857