PALKAT JA PALKKATILASTOT

RIL toteuttaa vuosittain yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin kanssa diplomi-insinöörien työmarkkinatutkimuksen. Kysely lähetetään kaikille RILin valmistuneille työikäisille jäsenille.

Kyselyn avulla seurataan diplomi-insinöörien työtilannetta ja palkkakehitystä.

Palkkatutkimusten tulokset ovat nähtävillä Jäsensivuilla.

TEEKKARIPALKKASUOSITUS

RIL tarjoaa opiskelijajäsenilleen tietoa ajantasaisista harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuosituksista. RIL julkaisee vuosittain teekkaripalkkasuosituksen.
 

harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositus 2022     

Opintopisteet Peruspalkka (eur/kk)
0-60 2100
61-119 2240
120-179 2380
180-239                      2570
240-299 2710

 
Aiempi ammatillinen kokemus, työskentely lukukausien aikana, työskentelyvalmiutta parantavat lisäopinnot ja työtehtävän vaativuus kannattaa ottaa huomioon palkkapyyntöä esittäessä.

Pääkaupunkiseudulla palkkataso on noin kuusi prosenttia muuta maata korkeampi. Mahdolliset luontoisedut, kuten lounas- tai puhelinetu eivät sisälly palkkasuositukseen. Tuntipalkka saadaan jakamalla yo. suosituspalkka 158:lla. Harjoittelijapalkkasuositus on hyvä lähtökohta palkkapyynnölle.

Diplomityöpalkkasuositus vuodelle 2022 on 2 820 euroa/kk.

Mikäli henkilö hoitaa diplomityön ohella muita työtehtäviä, ne on hyvä ottaa huomioon palkkaa nostavana tekijänä.
Lisätiedot: Henriikka Hellström, henriikka.hellstrom@ril.fi, 040 554 8857

KESÄTYÖPALKAT

RIL toteuttaa vuosittain kesätyökyselyn, jossa kysytään myös kesätyöpalkkaa. RILin kesätyökyselyiden tulokset löytyvät Jäsensivuilta.