Työttömyyskassa

KOKO-kassa, palkansaajat

RIL tarjoaa jäsenilleen ansioon suhteutetun työttömyysturvan Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn  kautta jäsenmaksulla, jonka Finanssivalvonta kassan esityksestä vuosittain vahvistaa. Jäsenmaksu vuonna 2024 on 63 euroa.

Työttömyyskassa maksaa jäsenille
en ansiopäivärahaa, liikkuvuusavustusta, vuorottelukorvausta ja muutosturvarahaa. Työttömyyskassan jäsenyys on jokaisen vapaaehtoisesti valittavissa. Mikäli haluat liittyä KOKO-kassaan, täytä sähköinen liittymislomake

Kun kuulut kassaan ja täytät työssäoloehdon (28 kuukauden aikana 26 viikkoa töitä vähintään 18 tuntia viikossa. Päätoimiset opinnot kuitenkin pidentävät tarkastelujaksoa jopa seitsemällä vuodella), voit saada ansiopäivärahaa työttömyyden osuessa kohdalle. Jos palkkasi on esimerkiksi 2 500 €/kk, on kassan myöntämä ansiopäiväraha 1 460,50 e/kk (Kelan myöntämä päiväraha on 696,60 €/kk).

Lisätietoja löytyy KOKO-kassan kotisivuilta: www.kokokassa.fi

 

KOKOn verkkopalvelu(eAsiointi) on kaikkien kassan jäsenten käytössä. eAsiointiin on lisätty viestintäominaisuus. Kassan jäsenet voivat viestiä kassalle suojattua yhteyttä pitkin eAsioinnin kautta. Jäsenet pääsevät kirjautumaan eAsiointiin omilla verkkopankkitunnuksillaan.

Yhteydenotot kassaan ensisijaisesti eAsioinnin viestintäominaisuuden tai kassan kotisivujen Ota yhteyttä -lomakkeella, jolloin viestit kulkevat suojattua yhteyttä pitkin.
 

YRITTÄJÄKASSA, yrittäjät

RIL pyytää yrittäjäjäseniään olemaan yhteydessä Yrittäjä-kassaan, joka tarjoaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Yrittäjäkassan jäseneksi pääsee Suomessa asuva yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.

Yrittäjäkassan jäsen voi kuitenkin 65 vuotta täytettyään saada päivärahaa vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Kassan jäsenyydestä ei tämän vuoksi ole yleensä hyötyä 65 vuotta täyttäneelle yrittäjälle.

Yrittäjäksi katsotaan pääasiallisen toimeentulonsa yritystoiminnasta saava henkilö, joka on YEL-tai MYEL-vakuutusvelvollinen (pl. apurahan saaja) tai joka kuuluu muun lakisääteisen eläkevakuutuksen piiriin ja

  • a) työskentelee johtavassa asemassa yrityksessä, josta hän itse omistaa vähintään 15% tai yhdessä perheensä kanssa (tai perhe) omistaa vähintään 30 % tai
  • b) työskentelee yrityksessä, josta hän itse tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa (tai perhe) omistaa vähintään 50%

Jäsenyyden edellytyksenä on lisäksi se, että yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus (YEL, MYEL, TEL) on vähintään 13 076 euroa/vuosi.

Lisätietoja Yrittäjäkassan kotisivuilta yrittajakassa.fi