RILin vuosimaksut 2024

Vuosimaksulaskut lähetetään sähköpostilla helmikuun alussa. Voit myös tehdä jäsenmaksulaskua varten verkkolaskusopimuksen verkkopankissasi valitsemalla laskuttajaksi RILin. Verkkolaskusopimusta tarvitset jäsennumerosi, jonka saat RILin Jäsensivuilta (käyttäjätunnus Jäsensivuille on RILille antamasi sähköpostiosoite). E-laskutussopimuksen viitenumero: 1232.

Laskuusi on koottu jäsenstatuksesi ja ilmoituksesi mukaiset erät seuraavista:

RILin jäsenyys on opiskelijalle maksutonta.

Jäsen on vapautettu jäsenmaksusta myös valmistumisvuonnaan. Jäsen saa 50 prosentin vapautuksen jäsenmaksusta 1. vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Varsinaisen jäsenen vuosimaksu on 220 euroa.

Yhdessä ja samassa osoitteessa asuvista kahdesta varsinaisesta jäsenestä toiselle voidaan myöntää puolisoalennus 110 euroa, mikäli hän ei halua toisia lehtiä.

Varsinaiseksi jäseneksi siirtyneen opiskelijan vuosimaksu on 110 euroa.

Opiskelija voi liittyä maisteriopintojensa aikana varsinaiseksi jäseneksi, kuitenkin korkeintaan neljän vuoden ajaksi. Varsinaisena jäsenenä saat äänioikeuden ja täydet jäsenedut, mm. kaikki jäsenlehdet.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu on 110 euroa.

Eläkkeelle siirtyneen jäsenen vuosimaksu on alennettu siirtymistä seuraavasta kalenterivuodesta alkaen edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu KEVENNETYLLÄ LEHTIPAKETILLA on 55 euroa.

Jos eläkeläisjäsen ei halua kotiin jaettuna viikottaista Rakennuslehteä ja digitaalista Tekniikka&Taloutta, vuosimaksu puolittuu. Sen sijaan maksu sisältää neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Rakennustekniikka-lehden.

KOKO-kassamaksu on 63 euroa.

RIL tarjoaa jäsenilleen ansioon suhteutetun työttömyysturvan KOKO-kassan kautta jäsenmaksulla, jonka Finanssivalvonta kassan esityksestä vuosittain vahvistaa.

RIL-TEK -yhteisjäsenen vuosimaksu on 379 euroa.

Voit olla edullisesti sekä RILin että Tekniikan Akateemiset TEKin jäsen samaan aikaan.

Yhteisjäsenelle TEK hoitaa jäsenkunnan työmarkkinaedunvalvonnan ja -neuvottelutoiminnan yhteistyössä YTN:n ja Akavan kanssa. RIL vastaa edelleen koko rakennusalan ja rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaationa alan ammatillisista asioista. Molemmat järjestöt vastaavat kaksoisjäsenten jäsenetujen ja -palvelujen kehittämisestä.

Yhteisjäsenen vuosimaksu koostuu RILin jäsenmaksusta 220 euroa ja TEKin jäsenmaksuosuudesta 159 euroa. Lue lisää yhteisjäsenyydestä täältä.

Jos olet tilannut Talouselämä-lehden yhteisjäsenenä, tilaushinta lisätään jäsenmaksuusi. Lisätietoja: jatta.lytter@ril.fi
 

Maksuaika ja mahdollisuus maksaa erissä

  • Vuosimaksu tai sen erät on suoritettava kunakin kalenterivuonna eräpäivään mennessä. Jäsen, jonka jäsenmaksu tai sen erä on huomautuksesta huolimatta viivästynyt kaksi kuukautta, menettää jäsenetunsa ja -oikeutensa.

  • Jäsen, joka ei ole suorittanut koko vuosimaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, katsotaan hallituksen päätöksellä liitosta eronneeksi. Eronneeksi katsomisesta ilmoitetaan kirjallisesti.


Jäsenmaksuvapautukset

Vuosimaksusta ovat vapautetut:

a) kunniajäsenet;
b) opiskelijajäsenet;
c) varsinaiset jäsenet valmistumisvuotensa osalta
d) asevelvollisuuttaan suorittamassa olevat jäsenet sinä vuonna, jolle palvelusaika pääasiallisesti ajoittuu
e) äitiys- ja vanhempainvapaalla olevat jäsenet sinä vuonna, jolle se pääasiallisesti ajoittuu
f) työttömät
g) ne, jotka hallitus muista vastaavista syistä vuosimaksusta vapauttaa.

Vapautuksen saamiseksi syyn tulee pääsääntöisesti olla voimassa vähintään 6 kuukautta kalenterivuodesta. Kohtien c...g mukaista vapautusta tulee pyytää kirjallisesti asianomaisin todistuksin.

RIL-TEK -yhteisjäsenen tulee hakea myös TEKin maksuja koskevat vapautukset RILin kautta. Yhteisjäsenen TEK-osuuden vähimmäismaksu on 30 euroa, joka maksetaan aina alennuksista riippumatta.

Täytä jäsenmaksun vapautushakemus täältä.