Liity jäseneksi!

RILin jäseniksi voivat liittyä rakennetun ympäristön toimialan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja sitä kohti opiskelevat henkilöt.

Toimiala kattaa mm. rakennus-, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan sekä kiinteistöalan. Ylempi korkeakoulututkinto on tyypillisesti diplomi-insinöörin tutkinto, mutta joukostamme löytyy myös runsaasti myös lisensiaatteja, tohtoreita, maistereita sekä YAMK-tutkinnon suorittaneita.

RILin jäseneksi haet täyttämällä oheisen lomakkeen. Voit tutustua yleisiin jäsenetuihimme ja -palveluihimme. Alla kuvataan tarkemmin jäsenen urapolun kolme vaihetta ja niihin liittyvät täsmennykset etuihin. Tutustu tästä myös RILin sääntöihin.
 

Suosittele nyt RILin jäsenyyttä – kiitokseksi saat lahjakortin!

Onko sinulla kollega tai ystävä, joka ei vielä kuulu RILiin? Suosittele jäsenyyttämme hänelle kesäkuun 2024 aikana!

Kiitokseksi te molemmat saatte GoGift-lahjakortit!

10 ensimmäistä suosittelijaa ja uutta varsinaista jäsentä kesäkuussa saavat 90 € lahjakortit (RILin 90-juhlavuoden kunniaksi)! Seuraavat 10 suosittelijaa ja uutta varsinaista jäsentä saavat 50 € lahjakortit.

Huomioithan, että

 • uuden jäsenen täytyy liittyä varsinaiseksi jäseneksi ja maksaa täysi vuosimaksu
 • lahjakortit toimitetaan, kun uusi jäsen on maksanut jäsenmaksunsa täysimääräisenä
 • kampanja koskee 1.6.2024-30.6.2024 RILin jäseneksi liittyneitä
   


Varsinainen jäsen

RILin hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi:

 1. henkilön, joka on suorittanut toimialaan kuuluvan diplomi-insinööritutkinnon;
 2. muunkin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön, joka toimii toimialalla;
 3. näiden muodostaman rekisteröidyn yhdistyksen;
 4. toimialan maisterivaiheen opintoja yliopistossa suorittamaan hyväksytyn henkilön
 5. toimialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen henkilön
 6. muunkin henkilön tai yhdistyksen, joka on toiminut ansiokkaasti toimialalla.

Varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää äänioikeutta henkilökohtaisesti ja tulla valituksi liiton toimielimiin.


Opiskelijajäsen

Opiskelijajäseneksi voi hakea toimialaa yliopistossa opiskeleva. Lisäksi opiskelijajäseneksi voi myös hakea sellainen henkilö, joka on hyväksytty opiskelemaan ylempää toimialaan liittyvää ammattikorkeakoulututkintoa. Opiskelijajäsenyys on ilmainen.

Opiskelijan keskeisimpiä etuja ovat harjoittelu- ja kesätyöpalkkasuositukset, RIL-Säätön apurahat ulkomaan harjoitteluun ja opinnoissa menestyneille sekä oikeusturva- ja vastuuvakuutus toisen palveluksessa oleville. RIL tukee opiskelijatoimintaa myös yliopistosi sisällä mm. suorilla killoille ja ammattiainekerhoille myönnettävillä avustuksilla.

Opiskelijajäsenenä saat Rakennustekniikka-lehden kotiisi kannettuna. Samoin kotiin tulee Rakennuslehti, jos käyt aktivoimassa sen tilauksen noin kerran vuodessa. Tekniikka&Talous-lehden saat Summa-palvelun kautta digitaalisena.

Opiskelijajäsenellä on oikeus ottaa osaa vuosikokouksiin ja muihin tilaisuuksiin, mutta ei äänestyksiin. Opiskelijajäsenet voivat ottaa osaa neuvoa-antaviin äänestyksiin. Maisterivaiheen opiskelija voi halutessaan liittyä alennetulla hinnalla jo varsinaiseksi jäseneksi. Tällöin saat äänioikeuden sekä täydet lehtiedut.

Suoritettuaan diplomi-insinöörin tai vastaavan ylemmän korkeakoulututkinnon tulee opiskelijajäsen ilman eri hakemusta liiton varsinaiseksi jäseneksi.


Eläkeläisjäsen

Eläkkeelle jäänyt jäsen on edelleen liiton varsinainen jäsen. Eläkeläisjäsenellä on siis oikeus käyttää äänioikeutta henkilökohtaisesti ja tulla valituksi liiton toimielimiin. Eläkeläisjäsenyys on maksullinen.

Eläkkeelle siirtyvä jäsen vapautetaan puolesta jäsenmaksusta siirtymistään seuraavasta kalenterivuodesta alkaen edellyttäen, että jäsen on välittömästi ennen tätä suorittanut vuosimaksunsa täysimääräisenä vähintään kerran. Eläkeläisjäsenen edut ovat samat kuin työssäkäyvällä varsinaisella jäsenellä.

Vuonna 2020 eläkeläisjäsen voi halutessaan valita jäsenyyden myös vielä edullisempaan hintaan, ilman lehtipakettia. Tällöin kotiin jaetaan neljä kertaa vuodessa Rakennustekniikka-aikakauslehti, mutta ei viikottaisia Rakennuslehteä eikä Tekniikka&Taloutta.


Jäsenmaksujen suuruus

RILin vuosimaksu päätetään vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa. Tämänhetkiset vuosimaksut näet täältä.

Jäsenmaksusta voi saada vapautuksen tai alennusta erityisin perustein. Näitä ovat mm. asevelvollisuus, äitiys- ja vanhempainvapaa sekä työttömyys. Alennuksen saa sinä vuonna, jolle syy pääasiallisesti ajoittuu. Alennushakemus löytyy täältä.