RIL-Seniorit

RIL-Seniorit suunnittelevat ja tarjoavat toimintaa, joka pyrkii vastaamaan seniorien toiveita ja jonka parissa seniorit viihtyvät.

Toiminnan laajuus kasvaa seniorien lukumäärän kasvun myötä. Jäsentilaisuuksia järjestetään vuoden aikana noin 50 viikottaisten kokoontumisten lisäksi. Tilaisuuksiin sisältyy myös usean vuorokauden pituisia matkoja.

Toiminta jakaantuu seuraaviin osa-alueisiin:

  • ammatillinen toiminta
  • harrastus-, kulttuuri-, viihde-, matkailutoiminta
  • RILin pyrkimyksiä tukeva toiminta

Seniorit pyrkivät saamaan mukaan toimintaansa mahdollisimman monta rakentajasenioria, heidän puolisoitaan ja leskiä.