Tekniikkaryhmät

RILin jäsenorganisaatio

RILin jäsenorganisaatio koostuu tekniikkaryhmistä, teemaryhmistä, toimikunnista, alueellisista osastoista sekä RIL-Nuorista ja RIL-Senioreista.

Tekniikkaryhmät ovat oman alansa asiantuntijoiden yhteistoimintaryhmiä ja RILin toiminnalle tärkeä ammattilaisten verkosto. 


Nykyiset tekniikkaryhmät:

 • Kiinteistöjen omistus
 • Pohja-, maa- ja kalliorakentaminen
 • Rakennuttaminen ja projektinjohto
 • Sillat ja erikoisrakenteet
 • Talonrakennus 
 • Väylät, liikenne ja logistiikka 
 • Vesitekniikka 

Vasemmassa palkissa on linkit tekniikkaryhmien omille kotisivuille. Kaikki RILin jäsenet voivat kuulua yhteen tai useampaan tekniikkaryhmään. 

Voit katsoa jäsensivuille kirjauduttuasi, mihin tekniikkaryhmään kuulut (Jäsensivut > Omat tiedot).

Tekniikkaryhmien lisäksi toimivat alueosastot (Lounais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Suomi) sekä RIL-Nuoret (pääkaupunkiseutu, Pirkanmaa ja Pohjois-Suomi) ja  RIL-Seniorit.

 

Tekniikkaryhmien tarkoituksena on johtoryhmänsä ohjauksessa

 • edistää alalla toimivien henkilöiden kanssakäymistä ja yhteistyötä,
 • kasvattaa jäsenten tietotaitoa järjestämällä tilaisuuksia ja välittämällä tietoa,
 • seurata alan kehitystä ja tiedottaa siitä jäsenistölle,
 • käynnistää ajankohtaisia keskusteluja
 • osallistua RILin lausuntojen tekemiseen
 • vaikuttaa ehdotuksilla RILin koulutus-, julkaisu- ja asiantuntijatoimintaan
 • tehdä aloitteita ja kannanottoja RILin muuhun toimintaan
   

Tekniikkaryhmien jäsenyyden etuja

 • Tekniikkaryhmän kotisivulta löydät johtoryhmän yhteystiedot ja tietoa tekniikkaryhmän toiminnasta.
 • Saat tiedon myös RILiltä pyydetyistä lausunnoista ja mahdollisuuden vaikuttaa niihin.

Tekniikkaryhmien järjestämät tapahtumat ovat avoimia kaikille RILin jäsenille, mutta tieto niistä menee ensin ko ryhmille.

Jäsenyys ei maksa mitään eikä tuo mukanaan mitään velvoitteita! Lisää infoa täältä.
 

Mihin tekniikkaryhmään sinä haluat kuulua?

Käy samalla tarkistamassa omat jäsenrekisteritietosi Jäsensivuilla > Omat tiedot