Pohja-, maa ja kalliorakentaminen: tapahtunutta

30.8.2019 vierailu lahden eteläisen ohikulkutien VT12 hankkeelle

RILin Väylät, liikenne ja logistiikka-  sekä Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä tekivät yhteisen ekskursion Lahden eteläisen ohikulkutien Vt12 hankkeelle 30.8.2019. Hanke-esittelyn koko hankekokonaisuudesta piti Väyläviraston Janne Wikström. Lisäksi kuultiin Lahden kaupungin sekä ELY-keskuksen puheenvuorot, sekä teknisempää osuutta geoteknisestä- sekä tunnelisuunnittelusta.

Kohteen erityispiirteitä ovat pohjavedenhallinta, väylän risteäminen useassa kohdassa Porvoonjoen kanssa, sekä hankkeen sijainti tiiviisti asutuksen keskellä. Allianssimuotoisella osuudella on onnistuttu saavuttamaan aikataulusäästöjä neuvottelemalla tunnelityöt kolmivuorotyöksi sekä kustannussäästöjä rakentamalla tiesuunnitelmavaiheessa tuetuiksi suunniteltuja kaivantoja lisäpohjatutkimusten ja koerakenteiden ansiosta luiskaamalla.

Työmaakierroksella vierailtiin Patomäen tunnelissa sekä Kujalan eritasoliittymässä. Tunnelissa oli käynnissä raudoitustyöt ja eritasoliittymässä päästiin ihailemaan jo lähes valmiita tierakenteita.

Ekskursiolle osallistui 10 RILiläistä.

 

Teksti ja kuva: Emilia Köylijärvi

 

24.1.2017 Olympiastadionin työmaavierailu

RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä tutustui 15 osanottajan voimin Helsingin Olympiastadionin maanrakennusurakkaan. Yleisesittelyn kohteen maanrakentamisesta piti Lemminkäisen rakennuspäällikkö Sami Kari. Urakan erityispiirteenä ovat mittavat avolouhinnat (n. 150 000 m3) olemassa olevien stadionin rakenteiden ympärillä, sisällä ja vieressä. Erityisesti n. 4 metrin etäisyydellä stadionin tornista tehdyt louhinnat ovat olleet haastava osa työmaata. Louhinnoilla luodaan stadionin ympäristöön erilaisia logistiikka-alueita, huoltotunneleita sekä liikuntaharjoittelutiloja. Lisäksi urakassa on jatkettu olemassa olevia stadionin ja katsomoiden pilareita kalliopintaan saakka. Kuvassa excuryhmä hämmästelee parhaillaan betonipilareiden jatkoksia.

Teksti: Emilia Köylijärvi Kuva: Turo Auvinen

 

18.10.2016 Tripla työmaavierailu

RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen tekniikkaryhmä vieraili 18.10. YIT:n Tripla-työmaalla. Aurinkoinen sää suosi työmaavierailua ja suuren montun laidalla ihmeteltiin myös omat montut auki. Työmaapäällikkö Juha Vunneli esitteli hankkeen yleispiirteet sekä maarakennustöiden erikoisuuksia. Kohteen pohjavesiolosuhteet ovat olleet rakentamisen kannalta erityisen haastavat. Nyt kun yli 600 metriä porapaaluseinää seisoo valmiina, on pohjavesitilannekin hallinnassa, ja runkotyöt voivat jatkua vakaasti. Myös Pasilan korkeusasemaltaan ja laadultaan vaihteleva kallio on tuonut rakentamiseen omat haasteensa. Pääasiassa työskentely kaupungin keskeisimmällä sijainnilla on sujunut suuremmitta ongelmitta ja aikataulussa.

Betonirungon erityispiirteitä ryhmälle esitteli työpäällikkö Jaakko Rekola ja Pasilan aseman perustusten ja rungon vahvistamistöistä kertoi Timo Leppänen. Paikallavalettavan betonirungon työtä helpottaa Triplan omalle työmaalle pystytetty betoniasema, joka tuottaa lähes kaiken tarvittavan betonin, jota koko hankkeen aikana arvioidaan kuluvan jopa 200 000 m3. Jo toukokuusta lähtien Pasilan aseman kellarissa ja nykyisten raiteiden alla on tehty tulevan asemalaajennuksen vaatimia rungon vahvistamistöitä. Työhön on kuulunut mm. noin 700 paalun asentaminen Suomen vilkkaimman juna-aseman liikennettä häiritsemättä.

Tekniikkaryhmä kiittää Triplaa vierailumahdollisuudesta sekä aktiivisia ryhmän jäseniä osallistumisesta!

Lisätietoja hankkeesta täältä. 

(teksti: Emilia Köylijärvi, kuva: Turo Auvinen)


20.5.2016 Länsimetro-ekskursio

RIL Pohja-, maa- ja kalliorakentamisen (PMK) -tekniikkaryhmä vieraili Länsimetron Tapiolan metroasemalla toukokuussa. Länsimetron projektipäällikkö Janne Nordström kertoi  ajankohtaisia asioita metrotyömaalta ja työnjohtoharjoittelija Saara Lassila Lemminkäinen Infralta esitteli Tapiolan metroaseman.

”Työmaalla yllätti talotekniikan ja teknisten tilojen suuri määrä. Käyntimme aikana koekäytössä oli Keilaniemen ja Lauttasaaren välinen osuus”, PMK:n johtoryhmän jäsen, Fortumin patoturvallisuusasiantuntija Tomi Jokiranta kertoo.