EKSKURSIO Kulosaaren metrosillan ja Vuosaaren sillan työmaille 31.10.2017

Kulosaaren metrosilta

Ekskursio aloitettiin Kulosaaren metrosillan vahvennustyömaalla. Yli 400 metriä pitkä vuonna 1973 valmistunut silta ylittää Kuorekarinsalmen Kalasataman kaupunginosan itäpuolella. Kulosaaren metrosillan rakenteissa on käytetty KA-jännemenetelmää. Jännemenetelmän sisältämien riskitekijöiden vuoksi on silta päätetty vahventaa siten, että onnettomuustilanteessa jänteiden vaurioituessa sillan kuormat siirtyvät alkuperäiseltä rakenteelta vahvennusrakenteen palkeille ja pilareille.

Vahventaminen tehdään kannen molemmin puolin asennettavilla teräspalkeilla, joihin nykyisen kansirakenteen alapuolelle asennettavat poikkipalkit tukeutuvat. Välituilla nykyisten pilareiden viereen on rakennettu uudet pilarit. Uudet pilarit tukeutuvat osalla tuista nykyisiin peruslaattoihin. Osalla välituista nykyisten peruslaattojen yhteyteen on rakennettu uudet porapaalujen varaiset peruslaatat.

 

Vuosaaren silta

Ekskursio jatkui Vuosaaren sillalla auringon jo laskiessa. Vuosaaren silta on vuonna 1969 valmistunut teräsbetoninen jatkuva kotelopalkkisilta. 430 metriä pitkä silta ylittää Vartiokylänlahden itäisessä Helsingissä. Sillalle tehdään täydellinen peruskorjaus ja samalla liian kapeita ajokaistoja levennetään kaventamalla sillan pohjoispuoleista kevyen liikenteen kaistaa. Päällysrakennetta vahvennetaan liimaamalla alapintaan hiilikuitunauhoja ja lisäämällä yläpinnan muotoiluvaluun raudoitusta. Samalla rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta nykyisen sillan pohjoispuolelle.

Kreaten työmaapäällikkö Aleksander Perijäinen esitteli työmaata. Kannen yläpinnan kunto on osoittautunut odotettua huonommaksi. Huonokuntoisen betonin piikkaaminen joudutaan ulottamaan kauttaaltaan kannen yläpinnan raudoituksen taakse. Alapuolisen tuennan välttämiseksi kansi joudutaan korjaamaan useassa eri vaiheessa. Tämä on aiheuttanut huomattavia lisäkustannuksia ja muutoksia korjausurakan aikatauluun. Tällä hetkellä korjataan sillan pohjoista puoliskoa ja ensi kesänä siirrytään eteläiselle puoliskolle.

Lisätietojahankkeista löytyy esim.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/hkl/kulosaaren-metrosiltaa-vahvistetaan

https://www.rakennuslehti.fi/2017/10/nyt-eletaan-siltojen-korjausbuumia-mista-suunnittelijat/

Kiitos kaikille osallistujille sekä työmaan henkilöstölle mielenkiintoisesta ekskursiosta!

Teksti: Vesa Rönty