Aamiaistilaisuus: Nature based solutions in practice

24.10.2018

Aamiaistilaisuus: Nature based solutions in practice – Selecting and integrating natural elements within the built environment

Tervetuloa englanninkieliseen aamiaistilaisuuteen 24.10. klo 8.00–9.00.

Paikalle saapuu tutkija Laura Wendling VTT:ltä aiheenaan Nature-Based Solutions in practice.

Esitelmässä käydään läpi mitä Nature-based solutions, eli NBS-konsepti tarkoittaa käytännössä ja kuinka se auttaa kaupunkeja sopeutumaan ilmastonmuutoksen myötä muuttuvaan ympäristöön. Esimerkkeinä käsitellään muun muassa kaupunkitulvia ja kaupunkiympäristön uudistumisen haasteita.

Aihe on erittäin ajankohtainen – lokakuussa julkaistu kansainvälinen ilmastoraportti havahdutti kuluttajat myös Suomessa. Esitelmässä puretaan keinoja, joilla myös rakennetun ympäristön ala voisi reagoida paremmin muuttuvaan ilmastoon.

Tilaisuutta on mahdollista seurata myös Skypen välityksellä. 

Tervetuloa!

Ilmoittaudu