Uusi asbestilainsäädäntö

Järjestetään kysynnän mukaan

  • Lisätiedot koulutuksesta: Ville Raasakka/ ville.raasakka(at)ril.fi tai 050 3668687

Nykyinen lainsäädäntö korvattiin uudella lailla eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista ja asetuksella asbestityön turvallisuudesta. Lakiin on keskitetty asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat uudet säännökset sekä niistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. Asetuksessa säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asbestipurkutöitä saavat jatkossa tehdä ja johtaa vain sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet hyväksytyn asbestipurkutyökoulutuksen ja jotka on merkitty asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin. Rakennuttajan, tai muun joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on uuden lainsäädännön myötä huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus sekä kirjallinen turvallisuussuunnitelma.

Korjaushankkeessa tulee jatkossa aina selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on aina selvitettävä. Lainsäädännössä muuttuu myös purkukohteen puhtauden varmistamiseen liittyvät vaatimukset. Jatkossa tilan puhtaus tulee aina varmistaa mittaamalla ja mittaustulokset analysoimalla.

Luennoitsijana toimiii varatuomari Ville Wartiovaara. Luennoitsija on toiminut sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa työryhmässä rakennusalan edustajana lakiuudistuksen valmistelussa.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

  • Uudet koulutus- ja rekisteröintivaatimukset rakennushankkeeseen osallistuville
  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän (rakennuttaja), pääurakoitsijan ja asbestipurku-urakoitsijan velvoitteet uuden lainsäädännön myötä
  •  Asbestikartoituksen sisältö
  • Purkutilan puhtauden toteaminen – velvoitteet urakoitsijalle ja rakennuttajalle
  • Asbestipurkumenetelmät ja muutokset niihin liittyvissä vaatimuksissa
  • Uuden lainsäädännön vaikutukset urakkasopimuksiin
  • Työturvallisuuslainsäädännön vaatimusten vaikutukset asbestipurkutöihin liittyen – turvallisuuskoordinaattorin asema asbestipurkutöissä
  • Oikeuskäytäntöä asbestitöihin liittyen

Koulutuksen hinta oli keväällä 2017:

RIL ja RIA jäsenet: 270 € + alv.24%
Muut: 315 € + alv.24%