Liiketoimintakoulutus

Rakennushankkeen toteutusmuodot
Toteutusmuodon valinta
Sopimustekniikka rakennusalalla YSE 98
Allianssimalli
​Lisä- ja muutostyökäytännöt

Ulkomainen työvoima ja tilaajavastuulain uudistus
Hankintalain uudistus
Uusi asbestilainsäädäntö
Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori